Fotograf: Jonas Ekströmer/TT

H&M vill inte längre prata om konkreta tillväxtmål: "Vi säger gradvisa förbättringar"

H&M vill inte längre tala om de olika preciserade tillväxtbedömningar som bolaget lämnade på fjolårets kapitalmarknadsdag och som sträcker sig till 2022. I stället har vd Karl-Johan Persson gått över till att enbart prata om gradvisa förbättringar.

När H&M skickade ut sitt pressmeddelande inför kapitalmarknadsdagen i februari i fjol var det många som reagerade. Från att ha kritiserats för att vara för snål med informationen levererade H&M en uppsjö av tillväxtbedömningar på både kort och lång sikt.

Läs även: H&M bommar förväntningarna – men överraskar positivt med utdelningen

En av dessa var att försäljningen för de nya varumärkena (New Business) beräknades öka med minst 25 procent per år 2019-2022 för att nå över 50 miljarder kronor 2022. Ett annat var att försäljningen online bedömdes öka cirka 20 procent per år 2019-2022 för att nå 75 miljarder 2022.

Siktar ni fortfarande på de mål för 2019-2022 ni satte upp för New Business och online?

"Det vi har sagt är att det är svårt att ge en exakt siffra vid en exakt tidpunkt, så vi säger att vi ska se gradvisa förbättringar", säger Karl-Johan Persson till Nyhetsbyrån Direkt.

Det ni sa på kapitalmarknadsdagen, var det någon form av publikfrieri efter som ni var i ett läge då många efterfrågade mer information från er?

"Vi gav den bästa bilden vi då kunde ge, så det var inget publikfrieri. Det är en väldigt osäker marknad, svårt att säga när saker händer, så då säger vi gradvisa förbättringar", säger vd:n.

Har det blivit tuffare att nå målen än vad det var för ett år sedan?

"Vi nådde dem inte för 2018 och då tror jag man får vara ödmjuk och fråga sig var vi är och var marknaden är. Det är precis det vi har vägt in", säger Karl-Johan Persson.

För 2018 enskilt var målen att både New Business och online skulle öka sin försäljning med minst 25 procent. Facit blev en försäljningsökning på 20 respektive 22 procent.

Den information som H&M kommer att lämna framöver är att i kommande bokslutskommunikéer ange det gångna årets utveckling.

På kapitalmarknadsdagen talade H&M också om att de fysiska butikerna bedömdes återfå en jämförbar positiv försäljningsutveckling från 2019. Även här är budskapet från vd:n att bolaget tror på en "successiv förbättring under året".


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST