Fotograf: Pixabay

Trendbrott: Svenskarna flyger mindre inrikes – men fortfarande sju gånger mer än det globala snittet

Nya siffror från Swedavia visar att svenskarna i fjol minskade sitt flygresande inom Sverige med 3 procent jämfört med 2017.

Trendbrottet för inrikesflyget förklaras troligen delvis av det senaste årets debatt om flygets miljöpåverkan. Många har säkert valt att ta tåget istället. Samtidigt ökade utrikesflygandet med 2 procent, enligt statliga flygplatsoperatören Swedavias siffror.

Läs även: Facebook-gruppen 'Tågsemester' exploderar – fler vill resa flygfritt

Men det är knappast inrikesflyget som är den stora miljöboven. Klimatpåverkan från svenskarnas internationella flygningar uppgår, inklusive så kallade höghöjdseffekter, till 11 miljoner ton koldioxidekvavilenter, enligt statistik från 2014. Påverkan av svenskarnas inrikesresor utgör mindre än 10 procent av detta, skriver Stockholm Evironment Institute, SEI, i rapporten ”Klimatpåverkan från hushållens konsumtion”.

Även om flyget bara svarar för 2,4 procent av de totala koldioxidutsläppen på global nivå, eller det dubbla om höghöjdseffekterna läggs till, är utsläppen från flyget är en av de utsläppskällor inom transportsektorn som växer snabbast. Höghöjdseffekter uppstår framför allt vid längre flygresor, vid kortare inrikesflygningar går inte flygen upp på lika höga höjder.

Beräkningarna av flygets klimatpåverkan inkluderar här endast de direkta utsläppen. Om vi anlägger ett konsumtionsperspektiv bör även de indirekta utsläppen läggas till, exempelvis från tillverkningen av flygplanen, anläggning, underhåll och drift av flygplatserna samt tillverkning och leverans av bränsle, skriver SEI i rapporten.

Läs även: Chalmersforskare om mänsklighetens framtid: Total förintelse är mer sannolikt än att vi lever som i dag

Utsläppen från den internationella luftfarten kan öka med mellan 300 och 700 procent under 2020 till 2050, menar EU-kommissionen och hänvisar till beräkningar från Internationella civila luftfartsorganisationen, ICAO.

Under 2016 ökade den globala flygpassagerartrafiken med 6,3 procent, enligt ICAO.

Även om påverkan från flyget inte utgör så stor andel av den totala klimatpåverkan på global nivå är påverkan från flygresandet ojämnt fördelad mellan världens länder liksom inom respektive land. En del flyger aldrig eller sällan, medan andra flyger flera gånger per år. Svenskarna flyger nästan sju gånger mer än det globala genomsnittet, skriver SEI i rapporten.

För närvarande ingår inte växthusgasutsläppen från det internationella flyget i de mål som antagits för Sveriges utsläppsminskningar under FN:s klimatkonvention. Sverige har inte heller gjort några internationella åtaganden om utsläppsminskningar från det internationella flyget.

Mer läsning: Flygfritt: Samtal strömmar in till den lilla tågresebyrån i Kalmar – fördubblar omsättningen på utlandsresor i år


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST