Fotograf: Pexels

Vill du ha högre lön? Akta dig för att vara alltför trevlig

Personer som är mindre antagonistiska och mer benägna att ta hänsyn till andra tjänar väsentligt mindre under livet än skitstövlar, konstaterar ny dansk forskning.

Varför får vissa personer mer i lönekuvertet och hur påverkas lönen av personligheten?

Forskaren Miriam Gensowski vid Köpenhamns Universitet har djupdykt i data över 856 manliga och 672 kvinnliga grundskolestudenter i Kalifornien i början på 1920-talet.

Det speciella med gruppen är att individerna har en extremt hög IQ – 140 eller mer. Därefter har den danska forskaren kopplat de fem ”stora personlighetsdragen” – erfarenhet, samvetsgrannhet, utåtvändhet, trevlighet och neurotiska drag – till hur löneutvecklingen har sett ut i livet.

Ett slående resultat är att extra samvetsgranna män tjänade 567 000 dollar mer under karriären än genomsnittet, medan de som mätte högt på utåtvändhet tjänade 490 100 dollar extra. Oavsett kategori fick kanske inte helt oväntat de allra mest högutbildade störst lönepåslag under karriären.

Det var dock inte förrän forskaren tittade på data för kvinnor i gruppen som låg högt på personlighetsdraget samvetsgrannhet som hon upptäckte något extra märkligt.

För även om effekterna av de olika dragen gav mindre utslag på lönen för kvinnor visade det sig att kvinnor med mer utåtvända drag tjänade mer under karriären än samvetsgranna motsvarigheter. Det vill säga tvärtemot vad som gällde för männen.

Undersökningen visar också att män som mätte högre än andra på trevlighet tjänade 267 000 dollar mindre under karriären – i dessa sammanhang betyder en trevlig man en som är mindre antagonistisk samt mer benägen att ta hänsyn till andra. Det här förvånar amerikanska magasinet Bloombergs kolumnist, som har analyserat studien, då det allra mest logiska vore att höga poäng på det personlighetsdraget också ger högre lön under karriären.

Forskaren anser att en möjlig förklaring kan vara att ”trevliga män” är mer benägna att söka sig till yrken med lägre lön och i underordnade roller där ett skitstövel-agerande inte nödvändigtvis innebär högre lön.

Här bör dock poängteras att den med kombinationen högre IQ och väldigt trevlig tjänade 184 100 dollar eller cirka 5 procent extra under karriären.

Den danska studien visar också att de olika personlighetsdragen korrelerar allt starkare mot högre lön då man befinner sig i tidiga 30-årsåldern. Det planar ut under åldrarna 40-60 och krymper därefter.

Studien har också banat väg för nya sätt att se på utbildning – forskaren fann inga bevis för att hög utbildning automatiskt leder till högre samvetsgrannhet. Däremot tycks hög utbildning leda till högre lön eftersom personer med universitetsutbildning ligger 12 procent högre än snittet, medan en doktorsgrad visade sig värd 50 procent mer.

Att högre utbildning påverkar beror inte bara på att det kan bana väg för att utveckla vissa konkreta förmågor, utan ger också smidigare access till nätverk som kan bidra till en framgångsrik karriär.

Det Bloomberg anser är allra mest slående med studien är att vi fortfarande vet så lite om vad som avgör lönen och hur mycket personligheten påverkar densamma. Tills vi vet mer är det ändå läge att jobba hårt, undvika överdriven blygsamhet och inte stressa upp sig över om man råkar vara butter någon gång.


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST