Fotograf: Per Lochen/TT

Fortsatt ras för MQ – fler butiker ska stänga

Klädbolaget MQs arbete med att stänga butiker som inte bidrar med lönsamhet kommer nu att intensifieras. 

Klädbolaget MQ vidtar ytterligare åtgärder i syfte att öka försäljning samt sänka kostnader. Arbetet med att stänga butiker som inte bidrar med lönsamhet kommer nu att intensifieras. Dessutom är ett strukturellt åtgärdsprogram planerat till början av 2019. Det framgår av MQ:s delårsrapport.

MQ:s försäljning i jämförbara butiker minskade under första kvartalet (september-november) med 7 procent. Rörelseresultatet sjönk till 12 miljoner (36), vilket motsvarar det preliminära resultat bolaget tidigare lämnat.

"För att ytterligare förstärka effekten ur ett lönsamhetsperspektiv adderar vi ett strukturellt åtgärdsprogram i koncernen. Fokus ligger på att stärka lönsamheten och ta fram ännu outnyttjade synergier. Utöver detta finns redan beslut på att stänga ett antal butiker och arbetet med att stänga butiker som inte bidrar med lönsamhet kommer nu att intensifieras", skriver vd Ingvar Larsson som tillträdde i augusti i år.

Klädbolagets nuvarande finansiella mål, från 2010, är en årlig nettoomsättningstillväxt på minst 10 procent över en konjunkturcykel och en rörelsemarginal på minst 12 procent. Vidare ska varulagret ej överstiga 11,5 procent av omsättningen de tolv senaste månaderna.

Det kan jämföras med marginalen i bolagets senaste kvartal, september till november 2018, som sjönk till 3 procent mot drygt 8 procent samma kvartal året innan.

Ingvar Larsson, som tillträdde vd-posten tidigare under hösten, konstaterar att det i dagsläget "är en fråga om att vända utvecklingen" och att bolaget "uppenbart har en lång väg kvar" till att nå lönsamhetsmålet.

Bolaget ska i början på 2019 presentera ett nytt strukturellt åtgärdsprogram mot bakgrund av den svaga utvecklingen, vid sidan av de åtgärder som redan presenterats. På en analytikerfråga om det kommer att komma nya finansiella mål i samband med det svarar MQ-chefen;

"När de kommer vill jag inte tala om, men att det kommer att komma nya, det gör det".

Åtgärdsprogrammet handlar om att "ta fram outnyttjade synergier" i MQ. Ingvar Larsson var vid rapportkonferensen relativt förtegen om detaljerna, men nämnde en "intensifiering av butiksöversynen", med ökat fokus på förhandlingar med fastighetsägare samt en "genomlysning av avtal inom logistik, sortiment och marknad". Vidare finns det "behov och potential" för ytterligare kostnadsbesparingar. 


Det finns i dag totalt 65 varumärken inom MQ, varav 7 är egna och står för över 70 procent av försäljningen. 32 av varumärkena säljs enbart via e-handeln, och enligt vd:n kommer "majoriteten" av dessa att fasas ut. 

"Vi ska säkra att vi har starka och lönsamma externa varumärken, i kombination med egna varumärken. Det vi fasar ut är svagt lönsamma varumärken och de som inte gynnar tydligheten. Det handlar om tydlighet, kvalité och en starkare affär", resonerar Ingvar Larsson. 


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST