Fotograf: Clas Ohlson/Press

Clas Ohlson stänger butikerna i Storbritannien och Tyskland: "Vi förlorar helt enkelt lite för mycket pengar"

Clas Ohlsons ska avveckla butiksnätet i Storbritannien och Tyskland. Det framgår av rapporten för det andra kvartalet.

"Styrelsen har beslutat om en ny inriktning för Clas Ohlsons internationella marknadsnärvaro utanför Norden som framåt fokuseras på e-handel", heter det.

Beslutet kommer medföra en positiv effekt på rörelseresultat motsvarande cirka 75 miljoner kronor per år när avvecklingen är genomförd.

Avvecklingen av butiksnätet i Storbritannien och Tyskland kommer att beröra cirka 150 medarbetare och den totala avvecklingskostnaden beräknas uppgå till maximalt 210 miljoner kronor.

"Planeringen inför stängning av de berörda butikerna kommer att göras med noga övervägande av respektive butiks hyresvillkor för att optimera avvecklingskostnaden totalt sett. Den beräknade avvecklingskostnaden kommer att redovisas i niomånadersrapporten", skriver bolaget.

Clas Ohlsson skriver i rapporten att bolaget utanför Norden vill "etablera en skalbar affärsmodell" med lägre finansiella risker.

"Verksamheten i Storbritannien går efter 10 år fortsatt med betydande förlust även efter de åtgärder som vidtagits för att optimera butiksnätet de senaste åren. Utvärderingen av den pilot som gjorts med fyra butiker i Tyskland visar att verksamheten inte förmår leverera enligt plan och att rätt förutsättningar därmed inte finns för att nå lönsamhet", skriver Clas Ohlsons vd Lotta Lyrå i rapporten.

Bolagets försäljning utanför Norden uppgick till 137 miljoner kronor under räkenskapsårets första halvår, en ökning med 5 procent i lokal valuta och motsvarande drygt 3 procent av koncernens försäljning.

"Vi förlorar helt enkelt lite för mycket pengar", konstaterar vd Lotta Lyrå i en kommentar till Nyhetsbyrån Direkt angående nedläggningarna av butikerna i Storbritannien och Tyskland.

Du ärvde ju satsningarna i både Storbritannien och Tyskland när du tillträdde 2017. Men kan styrelsen se sig i spegeln?

"Då var då och nu är nu. Vi måste agera utifrån den verklighetsbild vi sitter med nu. Kundbeteendena har förändrats fortare än vad någon kunde drömma om så därför är det här det rätta beslutet att fatta i dag, både för Storbritannien och Tyskland", säger Lotta Lyrå.

När Clas Ohlson nu avvecklar sina butiker i Storbritannien och Tyskland för att enbart satsa på e-handel i dessa länder kommer bolaget se över sin affärsmodell online.

"Per definition är e-handeln skalbar på ett helt annat sätt än fysiska butiker. Det är ganska enkelt att skala volym utan att dra på sig mera kostnader. Online är ett av våra absolut viktigaste fokusområden", säger vd Lotta Lyrå till Nyhetsbyrån Direkt.

I arbetet ingår bland annat att se över e-handelssortiment på respektive marknad.

"Olika sortiment går ju olika bra på olika marknader. Vi kommer se över sortimentdimensionen. Det kan handla om vilka kategorier vi har men också om fördelningen mellan kända varumärken och våra egna varumärken", säger Lotta Lyrå.

En del av Clas Ohlsons onlinefokus är det samarbete som startats med Amazon.uk. Just nu erbjuds ett hundratal produkter på Amazons brittiska plattform.

I delårsrapporten skriver bolaget att den skalbara affärsmodellen för e-handel inledningsvis ska gälla för Storbritannien, Tyskland och på sikt andra marknader.

Vilka andra marknader?

"Det är alldeles för tidigt att prata om det. Det är mer att vi vill sända signalen att online är en mer skalbar modell än en butiksdriven expansion", säger vd:n.

Enligt Clas Ohlson har bolagets verksamheter i Sverige och Norge utvecklas positivt sett till både tillväxt och resultat. I Finland ser bolaget dock ytterligare möjlighet till lönsamhetsförbättring.

"I grunden handlar det väldigt mycket om att öka försäljningen per kvadratmeter. Vi kommer se över sortimentet så det är riktigt relevant för Finland. Det kan också innebära förändringar i butiksnätverket", säger Lotta Lyrå.

Huvuddraget i butiksöversynen är att använda sig av de naturliga brytpunkter som dyker upp, det vill säga se över butikerna i takt med att butikskontrakten kommer upp för omförhandling.

"Och så har vi en handfull butiker i Norden som inte bidrar och där kan det så klart finnas undantag för den regeln", säger hon.


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST