Claudia Olsson, vd för Exponential Fotograf: Elisabeth Ingvar

Digitala kompetensgapet växer: ”101 dagar utbildning per anställd krävs till år 2022”

Företag har inte förstått vidden av utbildningsbehovet i en värld där livslängden på inlärda färdigheter sjunkit från 30 år till under 5, menar Claudia Olsson, vd för Exponential som nu startar ett nytt framtidsinriktat ledarskapsprogram.

Det är bara de mest framåtlutande företagen som har insett att kunskap och lärande måste få ta mer plats.

Kunskapsgapet, både hos anställda och i företagens seniora ledarskapsskikt, riskerar att sätta ordentliga hinder i vägen för en nödvändig transformation menar World Economic Forum (WEF) i rapporten ”Future of Jobs”.

”För att möta det digitala kompetensbehov som finns i dag skulle vi behöva använda 101 dagar per person till utbildning fram till 2022”, säger Claudia Olsson, vd på Exponential och grundare av utbildningsplattformen Stellar Capacity.

Enligt WEF kommer mellan hälften till två tredjedelar av företagen, beroende på sektor och geografisk placering, att vända sig till konsulter och frilansare för att hantera sina kompetensbehov.

En av orsakerna till att kompetensgapet uppstått är den korta livslängden på kunskap och att skolsystemet fortfarande är anpassat efter dåtidens behov och inte nutidens snabba förändringstakt, menar Claudia Olsson.

”Livslängden på inlärda färdigheter har sjunkit drastiskt, från 30 år 1984 till under fem år i dag. Det kan till och med vara så att om man går en femårig utbildning kan det man lärde sig i början redan vara obsolet när man tar sin examen.”

Läs även: Intervju med Claudia Olsson efter tiden på Singularity University: "Teknik är lösningen"

Förändringen handlar inte bara om kunskaperna i sig utan också om hur de förmedlas i organisationerna.

”Vi rör oss från ’hierarchy’ till ’wirearchy’, vilket innebär att information sprids annorlunda i nätverkade organisationer jämfört med traditionella hierarkiska strukturer. Kunskap och förtroende i nätverkade organisationer går olika riktningar, internt och externt i organisationen, baserat på kontakter och samarbeten, istället för mer traditionellt vertikalt.”

Därför är det dags att tänka om, menar Claudia Olsson, både vad gäller digitala kunskaper men också kring vad den snabba förändringstakten skapar för behov för framtidens ledare.

”I mitt uppdrag för EU-kommissionen håller vi på att skriva visionen för Industri 2030. Undersökningar på europeisk nivå visar att 44 procent av befolkningen saknar basala digitala kunskaper och 88 procent av arbetsplatserna hade 2017 inte gjort något för att hantera de digitala kunskapsbehov som finns.”

Men frågan är var ansvaret för det livslånga lärandet egentligen ligger.

I Singapore, till exempel, ger staten medborgarna en utbildningspeng för vidareutbildning. Den singaporianska staten har också etablerat en digital plattform där olika utbildningsaktörer kan lägga ut program och kurser, berättar Claudia Olsson.

En internationell marknadsplats för utbildningsrätter, ”universal right to learn”, är ett annat förslag som lagts fram i en rapport av World Economic Forum.

I ett sådant system skulle alla medborgare få ett antal ”tokens” som sedan kan bytas mot utbildning och en garanti att få använda exempelvis två år under sin karriär för detta syfte.

Tanken är att ett sådant initiativ delvis skulle finansieras privat för att se till att utbildningarna riktar in sig på behov i marknaden, företrädesvis tekniska kunskaper som programmering eller dataanalys liksom färdigheter som kompletterar maskiner och robotar som exempelvis kreativitet eller känslor.

I likhet med handeln med utsläppsrätter skulle varje bolag tilldelas en kvot av dessa ”tokens”. Därefter kan de anställda välja mellan att erbjuda utbildningen själva eller köpa den från andra företag eller organisationer.

”Erbjuder man mer än vad man tar i anspråk skapar man ett utrymme för att utbilda personer med den kunskap som man själv har behov av på sikt. Det är rätt smart att på så vis bygga upp en potentiell bas med kandidater som har just den kompetens som krävs.”

Claudia Olsson, som startat såväl Swedish for Professionals och Exponential som fokuserat på rådgivning, analys och utbildning relaterad till digital transformation, är inte sen att göra sitt för att fylla tomrummet.

Läs även: Näringslivets mäktigaste kvinnor 2018: Techprofilerna

”Just nu lanserar vi ett nytt ledarskapsprogram där vi väver in insikter från arbetet med EU-kommissionen och WEF. Programmet är tänkt för den som driver eller vill driva ett framtidsorienterat ledarskap.”

Vid sidan av baskunskaper kring begrepp som AI, blockchain, big data och IoT, kommer programmet att fokusera på hur, menar Claudia Olsson.

”Hur ska jag göra för att få en digital kultur, hur kommer den nya tekniken att påverka oss, hur jobbar vi mer tvärvetenskapligt och med nätverk? Det är frågor som vi vill besvara. Inte minst med hjälp av case och best practise från olika områden.”


Den här artikeln publicerades ursprungligen på vår premiumsajt VA Insights.
 

Prova VA Insights gratis i 30 dagar

 


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST

BLOGG

Följ chefredaktören på klimatresan

Under 2019 utmanar Veckans Affärer sina läsare att minska sina affärsresor med flyg med hälften. Chefredaktör Åsa Uhlin håller koll på hur det går med det och sitt eget mål att flyga mindre på bloggen VA:s klimatresa.