ANNONS

Elbussar i framkant även i vinterklimat: Strategiskt förvärv stärker tillverkaren

Med ett strategiskt förvärv stärker elbusstillverkaren Hybricon sin konkurrenskraft. Köpet ingår i det avstamp som även omfattar ökade marknadssatsningar och expansion till övriga nordiska marknader.

Nyligen meddelade Hybricon Bus System att bolaget har för avsikt att förvärva Umeå-bolaget Seavea Services rörelse.

”Det här förvärvet är en del av den omstart som vi nu gör”, säger Hybricons vd Johan Suup.

Anledningen till att Johan Suup väljer att beskriva såväl förvärvet som andra satsningar inom bolaget som en omstart är att innevarande år bjudit på såväl med- som motgångar. Hybricon utvecklar och marknadsför energi- och klimatanpassade elbussar för stadstrafik, och tidigare i år har flera av bolagets bussar haft vissa tekniska problem vad gäller elmotorerna.

Emissionen i sammandrag

Teckningsperiod: 28 november - 12 december 2018

Erbjudande: En (1) uniträtt berättigar till teckning av en (1) Unit till en teckningskurs om 0,19 SEK per Unit. En Unit består av en (1) aktie samt en (1) teckningsoption TO2.

Emissionsvolym: cirka 25,3 före emissionskostnader.

Garantier: Företrädesemissionen är täckt av teckningsförbindelser och emissionsgarantier motsvarande 82 procent av emissionsbeloppet.

För mer information besök www.hybricon.se 
eller memorandumet

Nysatsning finansieras med nytt kapital

Johan Suup poängterar att de tekniska problemen har åtgärdats, och att bolagsledningen nu kan fokusera på försäljning och marknadsetablering. Bolagets ekonomiska situation har också förbättrats som en följd av det besparingsprogram som lanserades i somras och som får full effekt under det fjärde kvartalet. Såväl förvärvet som övriga marknadssatsningar finansieras med en nyemission.

Förvärvet ska alltså ses som en del av marknadssatsningen. Johan Suup berättar att eftersom den verksamhet som köps är inriktad på service och underhåll för tunga fordon så kan Hybricon nu erbjuda sina kunder en mer fullskalig service.

”Affären är också en tydlig signal om att Hybricon är ett bolag med en befintlig affärsrörelse med löpande intäkter. Bolaget är inte ett utvecklingsprojekt”, poängterar Suup, som också påpekar att köpet innebär många synergier med bolagets kärnverksamhet.

Nordiska marknaden lockar

”Vi ligger redan i framkant när det gäller elbussarnas prestanda i vinterklimat”, säger Johan Suup och pekar på det faktum att bolagets största kund så här långt är Umeå kommun, vilket innebär att såväl bussarna som laddningsstationerna fungerar i kallt klimat.  

”Att vi nu också stärker vår position på servicesidan gör att vi i väsentlig grad stärker vår attraktionskraft på den nordiska marknaden”, fortsätter Johan Suup.

”I alla berörda länder är det offentliga en stor finansiär, och i alla länderna finns en tydlig offentlig ambition att både stärka kollektivtrafiken och att styra bort från fossila bränslen mot teknik med noll utsläpp. Det talar för att marknaden för eldriven stadstrafik kommer att vara en tillväxtmarknad under lång tid framöver.”

Johan Suup utesluter inte att Hybricon i ett senare skede även kan inleda ett tätare samarbete med ett företag som vill in på den nordiska marknaden med ett för Hybricon kompletterande sortiment.


Med vårt NYHETSBREV missar du inget viktigt!

Kalendarium

För dig som prenumerant