Proffsens tips: Tre aktier att köpa – och tre att skippa

Bioteknik, byggentreprenören och balkongbolaget lockar till köp på börsen just nu. 

Köp bioteknikbolaget Medivir, byggentreprenören Byggpartner och balkongbolaget Balco, men avvakta med finländska Huhtamäki och hygienbolaget Essity och sälj kärnkraftsindustrileverantören Studsvik.

Det är råden i det nya numret av Börsveckan.

Medivir
Medivir köprekommenderas med passus att risken är hög. Även i ett defensivt scenario förefaller det som att det går att räkna hem dagens värdering av bolaget enkom på preptet MIV-711 och inklusive antagande om ytterligare emissioner som späder ut aktievärdet, anser samtidigt tidningen.

Byggpartner
För Byggpartner är utsikterna för 2019 "fortfarande goda". Värderingen är riktigt låg samt så bör direktavkastningen nå drygt 8 procent varpå rådet blir köp.

Balco
Rörande Balco anses inte värderingen sticka ut som hög, särskilt inte som bolaget bedöms kunna fortsätta expandera verksamheten organiskt såväl som genom förvärv. Tidningens tidigare köpråd behålls därmed efter den senaste rapporten.

Huhtamäki
Börsveckan finner däremot bättre val än det finländska förpackningsbolaget Huhtamäki. Tidningen föredrar fortsatt Duni baserat på värdering, vinsttillväxt och utdelningspotential.

Essitys
Att Essitys lönsamhet kan tänkas förbättras med sjösatta besparingsprogram är redan inprisat i nuvarande aktiekurs, anser tidningen och intar en avvaktande hållning.

Studsvik
Även för Studsvik bedöms möjligheten att förbättra lönsamheten genom besparingar och att finna nya intäktsmöjligheter vara inprisat i rådande aktiekurs. Med bolagets usla historik att leverera skulle Börsveckan vilja se en i nuläget icke-existerande rabatt för att kliva in i aktien och rådet blir i stället sälj.


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST