Bank: Billigare bygga nya vindkraftparker än att hålla igång befintliga kolkraftverk

Kostnaden för vindkraft sjunker, visar investmentbanken Lazards årliga beräkningar. Nu är det i vissa fall billigare att bygga en ny vindkraftpark – än att hålla igång ett redan existerande kolkraftverk.

I USA är kostnaden för att bygga en ny vindkraftpark eller anläggning för solkraft nu i vissa fall lägre än de operativa kostnaderna för kolkraftverk som redan är igång, enligt  Lazards årliga analys av kostnaderna för olika energislag.

I analysen jämförs bland annat kostnaden för material, de operativa kostnaderna och lånekostnader per enhet energi som produceras.

"Vissa kolkraftverk har stängts ned på grund av det här", säger en person på Lazard som var med och tog fram analysen, till CBS News.

I investmentbankens beräkningar togs inte hänsyn till eventuella skattesubventioner av sol- och vindkraftverken, vilket skulle kunna göra kostnaden ännu längre

Kostnaden för vindkraftverk har sjunkit i takt med att större och större turbiner används, som kan producera mer energi. De största turbinerna som används i dag kan producera mer än dubbelt så mycket energi som de största för tio år sedan, skriver CBS News.

Ytterligare ett skäl till de relativt lägre kostnaderna, enligt Lazard, är att sol- och vindkraft kräver mindre personal att sköta än ett kolkraftverk eller kärnkraftverk.

Enligt banken är analysen giltig för utvecklade ekonomier, men inte för exempelvis Indien och Kina, två länder som till stor del använder kol.

Läs även: Världens snabbast växande ekonomi har världens sämsta luft


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST