Fotograf: Tomas Oneborg/TT

Oväntad miljardförlust fäller byggjättens aktie

Byggbolaget NCC presenterade ett antal preliminära kvartalssiffror på tisdagen inför sin kapitalmarknadsträff samma dag, bland annat en miljardförlust för tredje kvartalet efter stora projektnedskrivningar.

Vid börsöppningen på tisdagen handlades NCC ned tvåsiffrigt. Vid 09.15-tiden var aktien ned omkring 7 procent.

Tidigare under morgonen presenterade byggbolaget preliminära kvartalssiffror som låg under förväntningarna.

Här följer en punktvis sammanfattning av de preliminära siffror NCC presenterade inför kapitalmarknadsdagen:

Stora nedskrivningar. Projektnedskrivningar på cirka 1.565 miljoner kronor belastar det tredje kvartalet. Omvärderingarna gäller huvudsakligen pågående tvister och garantier samt vissa utvecklingsfastigheter.

Miljardförlust. NCC:s rörelseresultat var -1.108 miljoner kronor i det tredje kvartalet, enligt preliminära siffror (364 samma period i fjol). Enligt Bloomberg News analytikerenkät var 298 miljoner kronor förväntat, samt 751 miljoner kronor exklusive engångsposter.

Fler åtgärder. De nu beslutade åtgärderna kommer sannolikt att medföra ytterligare omstruktureringskostnader om cirka 200 miljoner kronor fram till slutet av 2019, enligt NCC.

Oförändrad orderingång. Kvartalsnettoomsättningen låg preliminärt på 14.269 miljoner kronor anges (13.075) och orderingången var 12.738 miljoner kronor (12.738). Bloomberg-enkäten pekade mot en omsättning på 14.605 miljoner kronor.

Vinst för Industry. NCC:s affärsområde Industry nådde ett positivt rörelseresultat i tredje kvartalet. Industrys rörelsevinst var 283 miljoner kronor, trots omvärderings-kostnader på 115 miljoner. Omsättningen blev 4,3 miljarder kronor (4,1) och orderingången 2,9 miljarder (2,6). Rörelsemarginalen inklusive engångskostnaderna anges till 6,6 procent (10,1).

Även vinst i Building Sweden, men förlust för Nordics. NCC Building Nordics hade ett negativt rörelseresultat om 198 miljoner kronor (-17), på grund av omvärderingar om 213 miljoner. För denna byggdel anges en negativ marginal om 7,3 procent (-0,7). För Building Sweden anges ett positivt rörelseresultat om 91 miljoner kronor (106) trots omvärderings-kostnader på 83 miljoner. Rörelsemarginalen för den svenska delen uppgick till 2,7 procent (3,6).

NCC Infrastructures rörelseresultat var -883 miljoner kronor (-65), varav 727 miljoner utgjordes av negativa omvärderingar (-150). Det innebar en negativ rörelsemarginal om -19,6 procent (-1,4).

Utvecklingsdelen NCC Property Development nådde ett rörelseresultat om -326 miljoner (-9), där omvärderingar stod för -363 miljoner. Avvecklingsbeslut har medfört en "omvärdering av vissa utvecklingsfastigheter", enligt NCC.

Oförändrade finansiella mål. NCC:s finansiella mål och utdelningspolicy är oförändrade.

"NCC presenterar vid morgondagens kapitalmarknadsträff vägen framåt för bolaget och åtgärder för att förbättra lönsamheten. Trots de omvärderingar som belastar resultatet för det tredje kvartalet har bolaget en stark kärna och det finns en bra och tydlig plan framåt inom samtliga affärsområden", säger NCC:s vd Tomas Carlsson.


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST