Rivstart på Wall Street avslutar svajig börsvecka

De senaste två dagarnas frossa i New York har skakat om världens börser rejält, men på fredagen vände först flera Asienbörser och sedan även Europa uppåt igen.

Dow Jones-indexet öppnade under torsdagen drygt 1,5 procent och Nasdaq 2,3 procent efter en vecka som annars präglats av stora nedgångar.

Några av vinnarna i förhandeln var teknikbolagen Netflix, Paypal och AMD, som samtliga avancerade 3-4 procent. Netflix har av Citigroup höjts till köp med motiveringen att den senare tidens nedgång innebär ett köptillfälle.

Stort intresse riktades före öppning mot ett antal rapporter från de amerikanska storbankerna. Citigroup, JP Morgan Chase och Wells Fargo visade sina siffror och resultaten överträffade förväntningarna i två av fallen.

För JP Morgan blev resultatet 2:34 dollar per aktie, att jämföra med förväntade 2:26 dollar enligt Bloomberg News snittprognos. Även översta raden var något bättre än väntat och intäkterna från aktiehandel var bättre än förväntat, medan investmentbanking samt råvaru- och ränterelaterat var svagare. Kreditförlusterna var lägre än förhandstipsen.

Citigroups resultat på 1:73 dollar per aktie var över de väntade 1:68 dollar medan intäkterna på 18,4 miljarder dollar var något lägre än estimaten.

Wells Fargos resultat per aktie var aningen lägre än analytikernas förväntningar, medan intäkterna var strax ovanför förväntningarna.

På minussidan fanns inför öppning tobaksbolaget Philip Morris som handlades 1 procent lägre i förhandeln. Bidragande var en tilltagande oro över att amerikanska FDA, Food and Drug Administration, ska införa strikta gränser för mängden nikotin i traditionella cigaretter.

Bristol-Myers Squibbs Opdivo misslyckades med att nå målen i en fas 3-studie där preptet jämfördes med standard cellgiftsbehandling för icke småcellig lungcancer. Aktien handlades nära oförändrat i förhandeln.

Bland råvarorna har oljepriset handlats något uppåt. Detta trots att Internationella energimyndigheten, IEA, beräknar att världens oljeefterfrågan ska uppgå till 100,52 miljoner fat per dag under 2019, ned från tidigare bedömning på 100,76 miljoner fat per dag.

På torsdagen backade Dow och S&P 500 med 2,1 procent vardera, medan Nasdaqs kompositindex sjönk 1,3 procent.


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST