Bolagen som utklassar allt och alla - här är Sveriges 728 Superföretag 2018

Nytt rekord, igen! Hela 728 svenska företag kvalar in på Veckans Affärers Superföretagslista 2018. Från Volvo Lastvagnar till Gyllenhaks Byggnadsvård.

 

Sveriges näringsliv fortsätter fram på högvarv, och allra bäst går det för de 728 bolag som i år kvalar in på Veckans Affärers Superföretagslista. Det betyder 87 fler än förra året, en ökning med 14 procent.

Men det betyder fortfarande att det bara är en knapp promille av alla Sveriges företag som kan titulera sig Superföretag 2018.

Som betalande prenumerant på Veckans Affärer kan du följa våra besök under året hos en rad av Sveriges Superföretag som alla berättar om sina hemligheter bakom framgångarna, men också sina utmaningar. Här hittar du dem alla. 
Och är du inte prenumerant ännu, testa oss nu här!

För att komma med i rankingen och kvala in som ett av Veckans Affärers Superföretag krävs att bolaget fyra år i rad klarar högt ställda krav på tillväxt, lönsamhet och avkastning på kapital.

Sedan den allra första Superföretagslistan för 14 år sedan är det i dag 174 procent fler bolag som klarar de tuffa kriterierna.

Men då har vi också, allt sedan finanskrisens slut 2009, bevittnat en rekordlång och stark högkonjunktur.

De branscher som framför allt ökat på Superföretagslistan under det senaste året är företagstjänster, sällanköp och byggindustrin. Alla till stor del pådrivna av just en synnerligen stark inhemsk konjunktur.

“Företagstjänster har ju också de senaste åren gynnats av strukturella faktorer i ekonomin, som ökar efterfrågan på till exempel konsulter och bemanningstjänster”, kommenterar Per Weidenman, senioranalytiker på Bisnode som tillsammans med Veckans Affärer tar fram Superföretagslistan.

Istället har framför allt en annan bransch tappat, det är andelen företag inom industrivaror som har minskat mest.

Andra tecken på att vi befinner oss på en konjunkturtopp, eller kanske till och med har passerat den, kan också utläsas ur Superföretagslistan. Till exempel de regionala rörelserna där nu den industritunga Göteborgsregionen backar i år, precis som den gjorde 2008.

 

Här kommer hela listan med alla 728 Superföretagen 2018. Den dynamiska tabellen kan du också själv ranka om på respektive nyckeltal.

 


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST