ANNONS

Så kan Kinas nya stimulanspaket boosta hela Asiens ekonomi

* Kina återgår till att stimulera ekonomin med hjälp av regleringar, penning- och finanspolitik.

* En orsak är det eskalerande handelskriget med USA – men inhemska omständigheter väger ännu tyngre.

* Det är ett drag som kan få positiva följder för andra tillväxtekonomier – särskilt i Asien – eftersom det ger en tydlig signal: det finns en gräns för hur mycket den kinesiska tillväxten tillåts sjunka.

Efter ett halvår av svalt investerarintresse för tillväxtmarknader, med en tilltagande oro kopplad till Turkiets finanskris, är Kinas senaste skifte mot ekonomisk stimulans en positiv signal. Kinas beslutsfattare svarar på oron kring tillväxten med tydliga, om än begränsade, ekonomiska lättnader – med hjälp av samtliga ekonomisk-politiska medel som huvudsakligen står till buds: penning- och finanspolitik samt regleringar

Betydelsen av att beslutsfattarna nu övervunnit sin motvilja mot intervention ska dock inte överbetonas. Under det senaste årtiondet har den kinesiska politiken präglats av åtstramningsperioder för att stabilisera finanserna, varvade med stimulansperioder för att stödja tillväxten – med penningpolitiska avlastningscykler åren 2009, 2012 och 2016.

Målet är att stabilisera tillväxten

T. Rowe Price

T. Rowe Price Group är ett amerikanskt multinationellt investmentbolag som har verksamheter på fyra kontinenter. För mer information, besök troweprice.com

De aktuella åtgärderna kan möjligen representera starten på en ny cykel, men vi förväntar oss inte att stimulanserna kommer att nå de nivåer som syntes i efterdyningarna av finanskrisen. Dessutom är det inte troligt att effekten på råvarupriserna blir lika påtaglig som under 2009 och 2016. Vad vi nu kan observera är ett försök att stärka BNP med 0,3 till 0,5 procentenheter – inte för att föra tillväxten tillbaka till tidigare nivåer, utan snarare för att stabilisera den kring 6,5-procentsmålet.

På den penningpolitiska sidan har centralbanken under de senaste veckorna övergått till att sänka bankernas kassakrav (RRR) för att öka landets likviditet. Även om det saknas ny finanspolitisk stimulans, så uppmuntras lokala myndigheter att börja låna igen för att finansiera olika infrastrukturprojekt. Det här är ett tydligt skifte i prioriteringar för att driva upp infrastrukturutgifterna till cirka 10 procent av BNP. Bostadspolitiken har emellertid inte lättats upp.

Spiller över från utvecklade marknader

Vi tror att den bredare pessimismen på tillväxtmarknaderna kopplade till Kinas tillväxt är överspelad. Mycket av de negativa känslorna spiller snarare över från utvecklade marknader: skillnaden i tillväxt- och penningpolitik mellan USA och resten av världen, samt en ökad amerikansk stridslystnad gentemot landets handelspartners.

Det eskalerande handelskriget mellan USA och Kina är en viktig orsak. Medan de första amerikanska tarifferna, på 50 miljarder dollar, var relativt betydelselösa, så betyder de ytterligare tarifferna, på 200 miljarder dollar, att konsekvenserna börjar bli kännbara. Vi uppskattar att det draget kan leda till en minskning av Kinas BNP med 0,3–0,5 procentenheter  – vilket kan påverka Kinas förmåga att möta tillväxtmålen, samt sänka förtroendet för hela affärsmiljön.

Sänder en signal till USA

De kinesiska politikernas stimulanspaket verkar vara en del av en plan där man förbereder sig för införandet av fler tullavgifter – och samtidigt signalerar att man kan motstå amerikanska hot. Men detta måste ses i rätt perspektiv. Media i väst tenderar att övertolka kinesisk politik som svar på vad som händer i resten av världen. Men med tanke på de begränsningar som finns när det gäller att flytta pengar in och ut ur Kina är situationen betydligt mer nyanserad än så.

Den ekonomisk-politiska åtstramning som ägde rum fram till nyligen drevs huvudsakligen av inhemska överväganden – och resulterade i några ganska anmärkningsvärda framsteg, däribland en minskning av landets skuggutlåning utanför den formella banksektorn, vilket skulle ha setts som helt omöjligt för bara några år sedan. De senaste stimulansåtgärderna bör till stor del, menar vi, ses som ett svar på den inhemska effekten av en överkorrigering.

Bland investerare kunde man under årets första sex månader notera hur inhemska pengar flyttades från de mer riskfyllda obligationerna som emitterats av företag och lokala aktörer, till statsobligationer och topprankade företagsobligationer. När beslutsfattarna nu åter satsar på ekonomisk stimulans sänder det signaler till inhemska investerare att våga ta större risker – inte utan urskiljning, men med målet att stabila, om än lågt rankade företag, ska kunna få tillgång till kreditmarknaden. Vi anser att trenden där kineiska statspapper och AAA-obligationer under en längre tid haft en bättre avkastning än obligationer med lägre rating bör avta i takt med att tillväxtmarknaderna börjar återhämta sig.

Balansera deprecieringstrycket

På valutasidan bör kombinationen av Kinas penningpolitiska lättnader och Federal Reserves åtstramningar sammantaget kunna skapa deprecieringstryck på den kinesiska valutan renminbi – trots stimulanspaketets motverkande effekt. Införandet av tullavgifter bidrar också till detta tryck – ett tryck som Kinas Folkbank sannolikt kommer att bemöta för att förhindra depreciering eller ett spekulativt tryck på renminbin. 

En slutlig, men viktig poäng: för utländska investerare är konsekvenserna av vad som händer i Kina förmodligen större på andra marknader, speciellt i övriga Asien, där Kina är en viktig faktor för efterfrågan och exporten. När Kinas beslutsfattare flaggar för att det finns en gräns för hur lågt tillväxten kan tillåtas falla, sänder det positiva signaler till tillväxtmarknadsinvesterare, som tidigare i år inte haft mycket anledning till optimism.

Här finns fler analyser från T. Rowe Price


Nyhetsbrevet för det nya näringslivet:

Kalendarium

För dig som prenumerant

BLOGG

Följ chefredaktören på klimatresan

Under 2019 utmanar Veckans Affärer sina läsare att minska sina affärsresor med flyg med hälften. Chefredaktör Åsa Uhlin håller koll på hur det går med det och sitt eget mål att flyga mindre på bloggen VA:s klimatresa.