Fotograf: Tomas Oneborg/SvD/TT

Glöm att boprisfallet är över: Så mycket lägre kan din bostad värderas om 4 år, enligt ny prognos

SBAB flaggar för långsiktigt fallande bopriser och ser skrämmande likheter med 90-talets fastighetskris.

De svenska bostadspriserna ser ut att ha stabiliserats efter sommaren. Priserna kan dock fortsätta att falla knappt 9 procent fram till år 2022 när bostadsräntor spås stiga svagt under de kommande åren.

Det skriver SBAB i en kvartalsvis bomarknadsrapport.

"På samma sätt som sjunkande räntor har höjt priserna sjunker de när räntorna stiger igen", skriver SBAB.

Bolåneinstitutet påpekar även att "de senaste årens stora uppsving i antalet nya bostäder uppvisar stora likheter med det i slutet av 1980-talet och som föregick fastighetskrisen i början av 1990-talet".

Detta "manar till viss eftertanke. Antalet påbörjade nya lägenheter väntas sjunka med 30 procent 2019 jämfört med 2017", fortsätter SBAB.

SBAB påminner om att 1980-talets byggboom gick hand i hand med en kraftig kreditexpansion.

"Även de senaste årens uppgång i byggsektorn har gått hand i hand med en kraftig kreditexpansion vilket föranlett införandet av bland annat amorteringskravet. Det har också efterlysts fler makrotillsynsåtgärder vid sidan av amorteringskraven och även sänkta ränteavdrag", fortsätter institutet.

SBAB:s chefekonom Robert Boije påpekar i en kommentar att det "är en delikat balansgång hur kreditexpansionen ska hanteras utan att efterfrågan på bostäder stryps på liknande sätt som skedde i samband 1990-talet".

Även om 1990-talskrisen hade sina särskilda förklaringar, manar den till viss eftertanke", säger han.


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST