Fotograf: Pixabay

FN-rapport: Marknadskrafterna dödar planeten – dags för nytt ekonomiskt system

Vi har nått långt bortom den fysiska gränsen för vad vår planet klarar av, och nu måste vi omvärdera det ekonomiska systemet för att hinna agera i tid. Det är innebörden av ett bakgrundsdokument till en kommande FN-rapport.

Marknadskrafterna dödar planeten. Det är slutsatsen i ett bakgrundsdokument till ett utkast av FN-rapporten ”Global Sustainable Development Report 2019”, uppger Science Alert.

I den kommande rapporten konstateras att vi befinner oss i en fas där larm måste ljuda över hela planeten för att vi ska hinna agera vidta de åtgärder som krävs för att ens ha chans att nå 2-gradersmålet från Paris.

LÄS ÄVEN: Forskarlarm: Världen närmar sig katastrofscenariot ’Hothouse Earth’ utan återvändo

Det finns bara ett gigantiskt problem: trots alltifrån rekordtorka till bränder i sommar sitter världens regeringar och inväntar ett förnuftigt ekonomiskt läge att agera. 

Det här beror på att deras beslutsunderlag mer eller mindre bortser från den materiella dimensionen av vår ekonomi, som säger att människan för länge sedan har förbrukat ekosystemets förmåga att hantera det avfall vår energi- och materialanvändning skapar.

Situationen underlättas knappast av att rika länder som USA och Australien öppet förnekar klimatförändringen. Dessutom har ett dokument läckt från Storbritanniens utrikesdepartement som säger att ”handel och tillväxt har prioritet för alla poster” medan sådant som arbetet kring klimatförändringen ”skalas ned”.

I FN-dokumentet frågar sig forskarna retoriskt hur det med tanke på hur mycket som står på spel kommer sig att vi inväntar att marknaden på något mirakulöst sätt styr världen bort från en katastrof.

Det bör också ställas i relation till att eko-ekonomen Dan O’Neill anser sig ha bevis för att jakten på fortsatt ekonomisk tillväxt inte förbättrar människans välmående. Förutom att vårt nuvarande ekonomiska system ställer till det för klimatet skapar systemet också växande ekonomiska klyftor mellan fattiga och rika. Det leder i sin tur till arbetslöshet, vilket ytterligare destabiliserar våra samhällen.

LÄS ÄVEN: Rockström: Så halverar vi klimatutsläppen till 2030 – ”Digitala revolutionen är världsekonomins joker” 

Dokumentet är kopplat till kapitlet ”Transformation: The Economy” i FN-rapporten. Det är författat av ekosystemsforskare som Jussi Eronen från Helsingfors universitet likväl som ekonomiska, affärsmässiga och filosofiska forskare och ekonomen Paavo Järvensivu från den oberoende finländska forskningsenheten BIOS.

Science Alert konstaterar att en förändrad syn där vårt nuvarande ekonomiska system inte ryms inom den fysiska begränsningen för vår planet alltjämt är kontroversiellt och därmed något policystiftare ogärna diskuterar.

Samtidigt ger varje indikation från forskare två alternativ: antingen genomför vi breda och drastiska förändringar eller så går världen mot en katastrof.

”Marknadsåtgärder är inte tillräckliga – inte ens höga priser på fossila bränslen”, varnar forskarna i dokumentet.

Det som möjligen kan ge ett visst hopp är att forskarna konstaterar att det långtifrån är första gången som människan måste kraftsamla för unika lösningar på extraordinära vetenskapliga utmaningar.

Ett exempel USA:s Apollo-program där regeringen pekade med hela handen och gjorde det till en framgång utan marknadskrafter.

Journalisten och författaren Naomi Klein pekar på att människan historiskt visat kapacitet att organisera samhällen med längre tidshorisonter och respekt för naturen och att det finns spår kvar av sådana grupper än idag. Hon tror att vi genom tillgång till avancerad teknik skulle kunna få ett gyllene tillfälle att skapa en mer rättvis och hållbar värld.

Dokumentet täcker dock inte hur nya ekonomiska modeller skulle se ut, men en sak är säker: de måste bygga på att vi erkänner de materiella begränsningarna hos vår ekonomiska aktivitet.

Förhoppningen är även att nya modeller som ”Doughnut Economics”, ”Post Growth Economics”, ”Prosperity without Growth” och ”Steady State Economy” och rentav medborgarlön kan bli verktyg för att skapa det “goda livet” snarare än en ursäkt för att jaga vinster.

Science Alert konstaterar att de förändringar som många av modellerna kräver kan verka skrämmande, men menar att om det är något vi människor har bevisat så är det att vi kan åstadkomma storverk när alla går i samma riktning.MER LÄSNING: Klimatexperten: ”Vi måste börja förbereda oss på att vår civilisation kommer att gå under”


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST