Paradoxen: Kvinnors startups mer lönsamma – ändå värderas de till endast 20% av männens

Trots att kvinnliga företagare presterar bättre än männen uppgår marknadsvärdet av deras bolag till endast en femtedel av männens.

De senaste åren har det blivit vanligare för kvinnor att starta eget. Men det stannar inte där. Kvinnor tenderar även att driva mer lönsamma företag med högre avkastning i större utsträckning än män. Däremot står kvinnliga entreprenörer inför utmaningen att locka till sig riskkapital och ligger långt bakom män på den fronten. 

I en rapport från Quartz, som är baserad på startups i USA, har man valt ut 351 bolag med män i toppen och lika många med kvinnor i ledande positioner för att ta reda på hur deras värdering, riskkapital och tillväxt står sig mot varandra.

Detta kom man fram till:

 • Kvinnor i ledande positioner drar in mindre riskkapital än män.
  Medianen för riskkapital förvärvat av startups ledda av kvinnor och startups ledda av män skiljer sig omring 20 procent.
 • Företag ledda av kvinnor värderas lägre av marknaden.
  65,5 miljoner dollar för kvinnor och 400,4 miljoner dollar för män. Företag ledda av män tenderar även att öka snabbare i värde än företag ledda av kvinnor. 
 • Teamen består fortfarande till största delen av män.
  För startups ledda av män består 87 procent av grundarteamen av enbart män och 13 procent av både män och kvinnor, medan 69 procent av startups ledda av kvinnor har både män och kvinnor i grundareteamet och endast 31 procent som enbart bestod av kvinnor.
 • Kvinnor startar ofta företag inom konsumentprodukter och tjänster (B2C) och hälso- och sjukvårdsföretag.
  Män är mer benägna att driva företag inom finansiella tjänster och B2B-branscher.

Anledningarna till den stora skillnaden i riskkapital kan delvis bero på att man är mer villig att skriva stora checkar till entreprenörer med lång erfarenhet. En stor andel kvinnor hade till exempel inte startat företag tidigare.

Generellt har även fler män än kvinnor, historiskt sett, startat företag. Därför kan det ta tid innan grundarteamen når en jämn fördelning av kvinnor och män, vilket kan förklara dagslägets situation.

LÄS ÄVEN: Ny BCG-rapport: Kvinnliga startups ger dubbelt så hög avkastning – men ratas av investerare

Trots att kvinnor är i toppen av ett bolag är det ändå vanligt att de inte sitter på de högsta titlarna som vd, eller CTO (chief technology officer). Istället är det vanligare att kvinnor får titlarna COO (chief operating officer) eller CSO (chief scientific officer).

Även om en utvärdering av riskkapital och värdering inte räcker som indikatorer på att en startup utvecklas till en hållbar verksamhet är en jämförelse likt denna användbar för att visa hur startups som grundas av män och kvinnor skiljer sig 2018.