Chefsekonomen: Politikerna måste samtala över blockgränsen för att lösa företagens ödesfråga

Företag har numera så svårt att hitta rätt kompetens att jag hoppas på samtal över blockgränserna som banar väg för modiga reformer. Det säger Andreas Hatzigeorgiou som är chefsekonom och tillträdande vd på Stockholms Handelskammare.

”Företagen skriker efter arbetskraft och efterfrågan på personal är till och med högre än vid den superkonjunktur som rådde innan finanskrisen slog till 2008.”

Det hävdar ett av dragplåstren Andreas Hatzigeorgiou, som tillträder som vd på Stockholms Handelskammare den 1 oktober, då revisionsjätten PwC håller i den så kallade Finansdagen för sextonde gången i ordningen.

Vinterträdgården på Grand Hotel var fylld till bredden och fick höra Andreas Hatzigeorgiu med krav på att bostadsfrågan måste prioriteras av nästkommande regering.

”Stockholms Handelskammare har gjort en undersökning som visare att vart femte företag har misslyckats med rekryteringen på grund av att rekryten inte har hittat en bostad i regionen.”

Andreas Hatzigeorgiou efterlyser också samtal över blockgränserna för att reda ut situationen.

Ska man även våga bjuda in SD till sådana samtal?

”Samtliga politiska partier med intresse av att stärka svensk konkurrenskraft bör ha möjlighet att bidra till en sådan diskussion. Sedan är det givetvis upp till det som blir den sittande regeringen hur sådana samtal ska föras.”

Han är övertygad om att den politiska osäkerhet som råder i Sverige just nu inte utlöser någon ekonomisk kris då exempelvis Belgien hade en statsskuld på 104 procent av BNP och ändå klarade sig utan regering i två år.

Det som möjligen kan vara till Sveriges nackdel är att vi till skillnad från exempelvis länder som Tyskland inte har så mycket erfarenhet av koalitionsregeringar, enligt Andreas Hatzigeorgiou.

Det kan naturligtvis låta som att han talar i egen sak, men han ser ändå tillväxtmotorn Stockholm som en av de starkast bidragande orsakerna till att Sveriges ekonomi står sig så stark.

”23 procent av Sveriges befolkning bor i Stockholm, men vi levererar 40 procent av BNP. Så Stockholm boxar verkligen utanför sin viktklass.”

Men även om mycket ser bra ut framöver finns en del orosmoln på horisonten. Ett sådant är att Sveriges och Stockholms starka tillväxt är en illusion, enligt Andreas Hatzigeorgiou.

”Sveriges BNP per capita växte bara med 1 procent under förra året. Det beror bland annat på att tillväxten i Stockholm har mattats av, vilket skulle kunna tolkas som ett tecken på att vi har passerat en konjunkturtopp.”

Andreas Hatzigeorgiou har framförallt identifierat fem hot som både Sverige och Stockholm måste ta itu med framöver för att råda bot på situationen.

Ett sådant exempel är att näringspolitiken har försämrats så kraftigt under senaste åren att Finland vann ”finnkampen” om Nordea.

Ett annat, och kanske lite mer oväntat hot, är att 40 procent av företagen i Sverige har utsatts för någon form av brott eller ren vandalism.

Som om det inte vore nog har Brexit och oron över globala handelshinder bland annat tagit sig uttryck i det att vissa börjar tala om en Swexit, enligt Andreas Hatzigeorgiou.

”Vi har räknat att det skulle kosta 73 000 jobb för Sverige att lämna EU.”

Det han ändå ser som den största utmaningen är den växande kompetensbristen i Sverige - då särskilt i Stockholmsregionen.

Situationen underlättas knappast av att Sveriges hårdare linje mot invandrare bland annat leder till att stjärnprogrammerare som Tayyab Shabab från Pakistan väljer att flytta till Tyskland i stället.

Kompetensbristen är i sin tur nära sammankopplad med regionens växande bostadsbrist, vilket har fått företag som Spotify att varna för negativa konsekvenser.

Ytterligande en komplicerande faktor är hotet om en bankskatt - finansbranschen sysselsätter 95 000 personer i Sverige, varav 50 000 i Stockholm.

Andreas Hatzigeorgiou menar också att en försämrad näringslivspolitik har fått rankingen av stadens näringslivsklimat att gå från plats 41 till 123 på fyra år.

”Det är en pinsam utveckling för en stad som brukar spela i en global elitserie.”

Det är framförallt Norrbotten och Stockholm som har drabbats hårdast av det försämrade näringslivsklimatet under den senaste mandatperioden och Andreas Hatzigeorgiou sticker inte under stol med att Sverige kan få räkna med något lägre tillväxttakt framöver.

För att minska risken driver Stockholms Handelskammare ihop med bolag som Nasdaq, McKinsey och Vinge projektet ”Stockholm International Financial Initiative” där målet att staden ska ses som ett av världens fem främsta finanscentrum på fem år.

Men återigen riskerar kompetensbristen att sätta käppar i hjulet.

För att öka intresset för branschen efterlyser han att politiker slutar att mobba densamma trots att regelverket har stramats upp rejält.

”Vi talar om en bransch som också ger indirekta effekter för Sverige ekonomi genom att den exempelvis handlar IT för 30 miljarder kronor per år.”

Andreas Hatzigeorgiu hänvisar också till data från 150 länder som visar tydliga samband mellan finansbranschens utveckling och välstånd.

”Jag kan inte påstå att det råder ett kausalt samband, men vill vi fortsätta att vara rika och framgångsrika i Sverige bör vi värna om finansbranschen.”


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST