Investor, med vd Johan Forsell, är ett av köptipsen. Fotograf: Lindsten & Nilsson

Färsk rankning: Nordens 10 hetaste aktier att köpa just nu

Dags att fylla på portföljen? Här är aktierna med starkast köpsignaler, enligt teknisk analys.

1.  Aker
Investerare har över tid stadigt betalt allt högre priser för att köpa in sig i Aker och aktien ligger i en stigande trendkanal på medellång sikt. Detta signalerar ökande optimism bland investerare och indikerar ytterligare kursuppgång. Har rekylerat tillbaka efter brottet på en rektangelformation. Det är stöd runt 638, vilket öppnar för goda köpmöjligheter. Etablerat brott ned genom stödet kommer emellertid att neutralisera köpsignalen. Aktien har brutit upp genom motståndet vid cirka 620 kroner och vidare uppgång är därmed signalerad. Volymen har tidigare varit hög runt kurstoppar och låg runt kursbottnar. Det styrker trendbilden. RSI-kurvan visar en fallande trend, något som är en tidig signal om möjlig vändning ned även i kursen. Aktien är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt.
 
2.  SCA B
Investerare har över tid stadigt betalt allt högre priser för att köpa in sig i SCA B och aktien ligger i en stigande trendkanal på medellång sikt. Detta signalerar ökande optimism bland investerare och indikerar ytterligare kursuppgång. Aktien testar stödet vid cirka 102 kronor. Det borde ge en reaktion uppåt, medan ett brott nedåt genom 102 kronor utlöser en säljsignal. Positiv volymbalans indikerar att volymen är hög på uppgångsdagar och låg på nedgångsdagar, något som förstärker aktien. Det kortsiktiga momentumet i aktien är starkt positivt, med RSI över 70. Det indikerar ökande optimism hos investerarna och ytterligare kursuppgång för SCA B. Speciellt i stora aktier har emellertid högt RSI varit ett tecken på att aktien är överköpt, och att det är fara för en reaktion ned. RSI-kurvan visar en stigande trend, vilket understödjer den positiva trendbilden. Aktien är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt.
 
3.  Assa Abloy
Assa Abloy ligger i en stigande trendkanal på medellång sikt. Det visar att investerare över tid har köpt till stadigt högre kurser för att komma in i aktien och indikerar en bra utveckling för bolaget. Har rekylerat tillbaka efter brottet på en rektangelformation. Det är stöd runt 183, vilket öppnar för goda köpmöjligheter. Etablerat brott ned genom stödet kommer emellertid att neutralisera köpsignalen. Aktien testar stödet vid cirka 183 kronor, vilket kan ge en reaktion uppåt. Aktien är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt.
 
4.  BW Offshore
Investerare har över tid stadigt betalt allt högre priser för att köpa in sig i BW Offshore och aktien ligger i en stigande trendkanal på medellång sikt. Stigande trender indikerar att bolaget är inne i en positiv utveckling och att köpintresset bland investerare ökar. Aktien närmar sig stödet vid cirka 53.50 kroner, vilket kan ge en reaktion uppåt. Positiv volymbalans, med hög omsättning under dagar med uppgång och låg omsättning under dagar med nedgång, stärker aktien på kort sikt. Aktien är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt.
 
5.  Per Aarsleff Holding A/S
Per Aarsleff Holding A/S ligger i en stigande trendkanal på medellång sikt. Det visar att investerare över tid har köpt till stadigt högre kurser för att komma in i aktien och indikerar en bra utveckling för bolaget. Aktien har brutit upp genom motståndet vid cirka 249 kroner och vidare uppgång är därmed signalerad. Aktien är tekniskt positiv på medellång sikt.
 
6.  Panoro Energy
Panoro Energy ligger i en stigande trendkanal på medellång sikt. Detta signalerar ökande optimism bland investerare och indikerar ytterligare kursuppgång. Aktien har stöd vid cirka 17.00 kroner. Volymen har tidigare varit hög runt kurstoppar och låg runt kursbottnar. Volymbalansen är också positiv, vilket styrker trendbilden. Aktien är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt.
 
7.  Investor A
En närmast horisontell trendkanal är bruten uppåt på medellång sikt. En fortsatt stark utveckling indikeras. Aktien har nu stöd vid eventuella attacker nedåt mot trendlinjen. Gav också köpsignal från en rektangelformation vid brottet upp genom motståndet vid 376. Ger signal om vidare uppgång till 419 eller mer. Aktien har stöd vid cirka 400 kronor. Aktien är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt.
 
8.  UPM-Kymmene
UPM-Kymmene visar en stark utveckling innanför en stigande trendkanal på medellång sikt. Stigande trender indikerar att bolaget är inne i en positiv utveckling och att köpintresset bland investerare ökar. Glidande medelvärde har också gett köpsignal. Det signalerar isolerat sett fortsatt uppgång, men trögheten i indikatorn gör att man ofta går miste om mycket av uppsidan. Aktien testar stödet vid cirka 32.30 euro, vilket kan ge en reaktion uppåt. Aktien är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt.
 
9.  Norwegian Air Shuttle
Norwegian Air Shuttle visar ingen klar trend på medellång sikt. Gav köpsignal från en rektangelformation vid brottet upp genom motståndet vid 228. Ger signal om vidare uppgång till 329 eller mer. Aktien har stöd vid cirka 246 kroner och motstånd vid cirka 310 kroner. Volymtoppar och volymbottnar motsvaras väl av toppar och bottnar i kursen. Volymbalansen är också positiv, vilket styrker aktien. Aktien är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt.
 
10.  PhotoCure
PhotoCure har brutit upp genom taket på den stigande trendkanalen på medellång sikt, och signalerar med det en starkare stigningstakt. Den positiva utvecklingen öppnar emellertid för kortsiktiga korrektioner tillbaka från dagens nivå. Aktien har stöd vid cirka 32.00 kroner. Volymtoppar och volymbottnar motsvaras väl av toppar och bottnar i kursen. Volymbalansen är också positiv, vilket styrker trendbilden. Det kortsiktiga momentumet i aktien är starkt positivt, med RSI över 70. Det indikerar ökande optimism hos investerarna och ytterligare kursuppgång för PhotoCure. Aktien är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt.

För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST