Trendbrott för borättspriser: Nu vänder marknaden uppåt (även i Stockholm)

"Vi har nu en ny signal som vi inte sett på över ett år på den största marknaden”

Bostadsrättspriserna i riket som helhet steg 1 procent i augusti jämfört med föregående månad. Villapriserna var oförändrade.

Det visar statistik från Svensk Mäklarstatistik.

Under den senaste tremånadersperioden har bostadsrättspriserna i riket som helhet, i glidande medelvärde, stigit 2 procent jämfört med föregående tremånadersperiod, och villapriserna har stigit 1 procent.

De senaste tolv månaderna har bostadsrättspriserna sjunkit 6 procent samtidigt som villapriserna sjunkit 1 procent.

Svensk Mäklarstatistik redovisar prisutvecklingen som tremånaders glidande medelvärden, viktade efter antalet försäljningar, för att dämpa säsongseffekter och tillfälliga avvikelser som inte har med den underliggande marknadsutvecklingen att göra.

För augusti innebär månadsförändringen att det viktade medelvärdet för juni-augusti jämförs med motsvarande viktade medelvärde för maj-juli. För tremånadersförändringen görs jämförelsen med mars-maj.

Enligt Svensk Mäklarstatistik har det skett ett trendbrott på marknaden för bostadsrätter, där priserna nu även vänt upp i Stor-Stockholm samtidigt som omsättningen är god i förhållande till marknaden. Visserligen säljs det något färre bostadsrätter än i fjol, med det var samtidigt ett rekordår.

"Det tycks vara ett trendbrott på bostadsrättsmarknaden, där det nu går upp även i Stockholms län, som står för 40 procent av alla försäljningar av bostadsrätter i Sverige. I Stor-Göteborg och Stor-Malmö har vi sett den tendensen tidigare, nu verkar även Stockholm bryta den negativa trenden med en sidledes marknad", säger Per-Arne Sandegren, analyschef vid Svensk Mäklarstatistik, till Nyhetsbyrån Direkt.

Han säger att det varit en negativ trend i Stockholms län sedan årsskiftet, medan det alltså skett en stabilisering i övriga storstadsområden, liksom i Stockholms kommun och Stockholms innerstad.

"Vi har nu en ny signal som vi inte sett på över ett år på den största marknaden. Med stora volymer och en ändrad riktning har vi en ny situation på marknaden", säger Per-Arne Sandegren.

På villamarknaden konstaterar han att det är små prisförändringar och att marknaden karaktäriseras som lugn de senaste månaderna. Årstakten är fortsatt genomgående på minus, med Stor-Malmö som enda undantag med oförändrade priser.

Erik Olsson, vd på Erik Olsson Fastighetsförmedling, säger i en kommentar att extremt goda fundamentala förutsättningar för bostadsmarknaden i form av stark ekonomi och negativa räntor nu står mot ett stort utbud som drivs av nyproduktion, amorteringskrav och hårdare krav från bankerna för att bevilja bostadslån.

"Det återstår att se vilken kraft som blir starkast", säger han.

I Stockholm har Erik Olsson Fastighetsförmedling haft många visningsbesökare i augusti, men det stora utbudet gör samtidigt köparna lite avvaktande. Bostäderna tar också längre tid att sälja eftersom bankerna tar längre tid på sig att bevilja finansieringen.

"Sammantaget känns marknaden mindre nervös och prisnivån försvaras även i Stockholm", säger Erik Olsson.

I Göteborg var marknaden väldigt avvaktande i början av augusti, men det har kommit betydligt fler visningsbesökare på senare tid. I Malmöområdet upplever de en stabil men mer selektiv bostadsmarknad där det är större skillnad än tidigare mellan attraktiva och mindre attraktiva bostäder.

Andelen bostäder som säljs före visning är förhållandevis låg. Strax under 10 procent i Stockholm, drygt 10 procent i Göteborg och bara runt 5 procent i Skåne.

Läs även: Snart kan mäklarna ryka – fler vill e-handla bostäder


Nyhetsbrevet för det nya näringslivet:

Kalendarium

För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST

BLOGG

Följ chefredaktören på klimatresan

Under 2019 utmanar Veckans Affärer sina läsare att minska sina affärsresor med flyg med hälften. Chefredaktör Åsa Uhlin håller koll på hur det går med det och sitt eget mål att flyga mindre på bloggen VA:s klimatresa.