ANNONS
”De allra flesta som avlider i cancer gör det till följd av tumörspridning och behovet av en specifik behandling för att motverka detta är därför mycket stort”, säger professor Tommy Andersson, forskningschef i WntResearch och en av grundarna av bolaget. Fotograf: Jörgen Johansson

Så ska de revolutionera cancerbehandlingar

Genom att behandla patienter dels med läkemedel som bekämpar tumörcellers tillväxt och dels med läkemedel som motverkar att tumörcellerna sprider sig vidare i kroppen – skulle cancerbehandling kunna revolutioneras.

De flesta som dör i cancer gör det på grund av att cancercellerna sprider sig. De senaste åren har flera nya läkemedel blivit tillgängliga för att bekämpa olika typer av cancer – men det finns fortfarande ingen behandling som specifikt angriper just tumörspridning.

Brist på protein kan ligga bakom tumörspridning

Detta vill WntResearch förändra. Deras målsättning är att läkare och patienter ska få just denna möjlighet, baserat på bolagets unika läkemedelsprojekt som har potential att begränsa tumörcellers rörelseförmåga.

WntResearch forskning visar att det kroppsegna proteinet Wnt5a har en central roll i tumörcellernas förmåga att sprida sig i kroppen. En stor andel av patienter med cancer i tjocktarm, bröst eller prostata har låga nivåer av detta protein, vilket visat sig öka risken för spridning och död. WntResearchs läkemedelskandidat Foxy-5 liknar Wnt5a men kan alltså tillföras kroppen som ett läkemedel. 

WntResearch

WntResearch utvecklar en ny typ av cancerläkemedel baserat på banbrytande forskning som visar att det kroppsegna proteinet Wnt-5a spelar en viktig roll för tumörcellernas förmåga att förflytta och sprida sig i kroppen. WntResearch är noterat på Spotlight. 

Läs mer om bolaget här!

Kan förhindra återfall

Foxy-5 har också flera eventuella användningsområden. Ny forskning har visat en intressant och potentiellt väldigt viktig effekt av Foxy-5, nämligen att det kan bekämpa cancerstamceller. Dessa celler tros vara en förklaring till varför patienter får återfall trots att tumören är borta och cellgifter. Cancerstamceller är nämligen i princip okänsliga för cellgifter och kan därför, trots en sådan behandling, leda till att tumören börjar växa igen.

Nu går utvecklingen in i en ny fas

Under 2017 avslutades en fas 1b-studie med läkemedelskandidaten Foxy-5 med så positivt resultat att projektet nu gå vidare till i nästa utvecklingssteg. En fas 2-studie med patienter med tjocktarmscancer planeras starta under slutet av året. 

Patienterna kommer framför allt vara de med hög risk för återfall. Genom att analysera blodprov går det att förutspå återfall redan 6 till 12 månader innan man upptäcker synliga metastaser. Det är möjligt genom att använda cirkulerande tumör-DNA som biomarkör, vilken visat sig vara starkt kopplad till canceråterfall.

Majoriteten av högriskpatienterna drabbas normalt av metastaser inom en tvåårsperiod och andelen återfall i sjukdom uppgår i denna patientgrupp till över 30 procent. Det är detta WntResearch vill förändra – så att färre patienter behöver insjukna i cancer igen.


Nyhetsbrevet för det nya näringslivet:

Kalendarium

För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST

BLOGG

Följ chefredaktören på klimatresan

Under 2019 utmanar Veckans Affärer sina läsare att minska sina affärsresor med flyg med hälften. Chefredaktör Åsa Uhlin håller koll på hur det går med det och sitt eget mål att flyga mindre på bloggen VA:s klimatresa.