Här är Nordens 10 hetaste aktier just nu

Veckans Norden topp 10 består av fyra svenska, tre norska, en dansk och två finska aktier.

1.  International Petroleum C
International Petroleum Corp. visar en stark utveckling innanför en stigande trendkanal på medellång sikt. Detta signalerar ökande optimism bland investerare och indikerar ytterligare kursuppgång. Gav köpsignal från en rektangelformation vid brottet upp genom motståndet vid 62.34. Ger signal om vidare uppgång till 70.53 eller mer. Aktien har brutit upp genom motståndet vid cirka 61.00 kronor. Vidare uppgång är därmed signalerad, och det är nu stöd vid 61.00 kronor vid reaktioner tillbaka. Positiv volymbalans indikerar att volymen är hög på uppgångsdagar och låg på nedgångsdagar, något som förstärker aktien. Aktien är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt.

 

 
2.  Per Aarsleff Holding A/S
Investerare har över tid stadigt betalt allt högre priser för att köpa in sig i Per Aarsleff Holding A/S och aktien ligger i en stigande trendkanal på medellång sikt. Stigande trender indikerar att bolaget är inne i en positiv utveckling och att köpintresset bland investerare ökar. Aktien har brutit upp genom motståndet vid cirka 249 kroner. Vidare uppgång är därmed signalerad, och det är nu stöd vid 249 kroner vid reaktioner tillbaka. Volymtoppar och volymbottnar motsvaras väl av toppar och bottnar i kursen. Volymbalansen är också positiv, vilket styrker trendbilden. Aktien är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt.

 

 
3.  Swedbank A
Swedbank A har brutit upp från en närmast horisontell trendkanal på medellång sikt. Det signalerar en fortsatt stark utveckling. Aktien har nu stöd vid eventuella attacker tillbaka mot taket i trendkanalen. Har stigit kraftigt efter köpsignal från en rektangelformation vid brottet upp genom motståndet vid 194. Målkursen vid 211 är nått, men formationen signalerar fortsatt utveckling i samma riktning. Aktien har brutit upp genom motståndet vid cirka 211 kronor och vidare uppgång är därmed signalerad. Aktien är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt.

 

 
4.  Latour B
Latour B har brutit den stigande trendkanalen uppåt på medellång sikt. Det signalerar en starkare stigningstakt. Gav också köpsignal från en omvänd huvudskuldra-formation vid brottet upp genom motståndet vid 97.87. Ger signal om vidare uppgång till 111 eller mer. Aktien har stöd vid cirka 103 kronor och motstånd vid cirka 114 kronor. Aktien är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt.

 

 
5.  ABB
ABB visar ingen klar trend på medellång sikt. Befinner sig i en rektangelformation mellan stödet på 187 och motståndet på 231. Etablerat genombrott på en av dessa nivåer signalerar fortsatt utveckling i samma riktning. Gav köpsignal från en dubbelbotten-formation vid brottet upp genom motståndet vid 214. Ger signal om vidare uppgång till 243 eller mer. Aktien har brutit upp genom motståndet vid cirka 215 kronor och vidare uppgång är därmed signalerad. Det kortsiktiga momentumet i aktien är starkt positivt, med RSI över 70. Det indikerar ökande optimism hos investerarna och ytterligare kursuppgång för ABB. Speciellt i stora aktier har emellertid högt RSI varit ett tecken på att aktien är överköpt, och att det är fara för en reaktion ned. Aktien är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt.

 

 
6.  Neste Corporation
Neste Corporation visar en stark utveckling innanför en stigande trendkanal på medellång sikt. Detta signalerar ökande optimism bland investerare och indikerar ytterligare kursuppgång. Aktien har brutit upp genom motståndet vid cirka 71.00 euro. Vidare uppgång är därmed signalerad, och det är nu stöd vid 71.00 euro vid reaktioner tillbaka. Aktien är tekniskt positiv på medellång sikt.

 

 
7.  UPM-Kymmene
UPM-Kymmene visar en stark utveckling innanför en stigande trendkanal på medellång sikt. Stigande trender indikerar att bolaget är inne i en positiv utveckling och att köpintresset bland investerare ökar. Glidande medelvärde har också gett köpsignal. Det signalerar isolerat sett fortsatt uppgång, men trögheten i indikatorn gör att man ofta går miste om mycket av uppsidan. Aktien har brutit upp genom motståndet vid cirka 32.40 euro. Vidare uppgång är därmed signalerad, och det är nu stöd vid 32.40 euro vid reaktioner tillbaka. Positiv volymbalans indikerar att volymen är hög på uppgångsdagar och låg på nedgångsdagar, något som förstärker aktien. Aktien är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt.

 

 
8.  Aker
Aker ligger i en stigande trendkanal på medellång sikt. Det visar att investerare över tid har köpt till stadigt högre kurser för att komma in i aktien och indikerar en bra utveckling för bolaget. Har också brutit en motståndsnivå och gett köpsignal från en långsiktig trading range. Aktien har stöd vid cirka 620 kroner. Volymen har tidigare varit hög runt kurstoppar och låg runt kursbottnar. Volymbalansen är också positiv, vilket styrker trendbilden. Aktien är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt.

 

 
9.  Norwegian Finans Holding ASA
Norwegian Finans Holding ASA har brutit upp genom taket på den stigande trendkanalen på medellång sikt, och signalerar med det en starkare stigningstakt. Den positiva utvecklingen öppnar emellertid för kortsiktiga korrektioner tillbaka från dagens nivå. Gav också köpsignal från en omvänd huvudskuldra-formation vid brottet upp genom motståndet vid 93.15. Ger signal om vidare uppgång till 112 eller mer. Aktien har brutit upp genom motståndet vid cirka 105 kroner och vidare uppgång är därmed signalerad. RSI över 70 visar att momentum i aktien är starkt positivt på kort sikt. Investerare har stadigt gått upp i pris för att kunna köpa aktien, något som indikerar ökande optimism och att kursen skall fortsätta upp. RSI avviker negativt mot kursen, vilket indikerar en risk för en reaktion ned. Aktien är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt.

 

 
10.  Northern Drilling Limited
Northern Drilling Limited visar ingen klar trend på medellång sikt. Har tagit ut målkursen vid 78.39 efter brott på en rektangelformation. Kursen har nu fallit tillbaka något, men formationen indikerar vidare uppgång. Aktien testar stödet vid cirka 72.00 kroner, vilket kan ge en reaktion uppåt. Aktien är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt.


Listan baseras på Investtechs automatiska tekniska analyser på medellång sikt. Analyserna görs av algoritmer som identifierar aktiens trend, stöd och motstånd, formationer samt volymutveckling. Urvalet omfattar aktier med en omsättning på över 1 miljon euro i snitt per dag under den senaste månaden.


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST