ANNONS

Så skapar de hållbar och framgångsrik life science – Med människan i fokus

Företaget AddLife erbjuder hållbara produkter och lösningar till forskning, diagnostik, hälso- och sjukvården med fokus att förbättra människors liv.

AddLife är en ledande aktör på den nordiska life science-marknaden för diagnostik, laboratorieutrustning, medicinteknik och produkter för hemvård. De har en lång historia som börjar redan tidigt 1900-tal och visionen har alltid varit att förbättra människors liv genom att leverera produkter, rådgivning och service till kunder inom forskning, diagnostik och hälso- och sjukvården.

Det bästa från två världar

”Vi bedriver en långsiktigt sund affärsverksamhet som ger utveckling både för medarbetare, kunder, ägare och samhälle. Vår verksamhet bedrivs decentraliserat genom våra 30-talet dotterbolag och vi växer vår koncern genom förvärv av bolag inom life science-segmentet. Vi försöker på bästa sätt kombinera det lilla företagets fördelar med det stora bolagets möjligheter", berättar Kristina Willgård, vd på AddLife.  

Trenden i samhället med en växande och allt äldre befolkning som kräver mer vård är tydlig i alla länder. För att samhället ska klara sina framtida åtaganden kommer det att behövas förändringar inom hälso- och sjukvården för att bli mer effektiv och mer patientvänlig. AddLife kan genom sin verksamhet göra skillnad bland annat genom nya behandlingsmöjligheter, proaktiv diagnostik, tekniska hjälpmedel och digitala lösningar som bidrar till både patient- och samhällsnytta. 

AddLife

AddLife utvecklar och förvärvar lönsamma, marknadsledande nischbolag inom laboratorie- och medicinteknik med ambitionen att driva life science-segmentet framåt. AddLife har en entreprenörsdriven affärsmodell med 34 nischade och självständiga dotterbolag. De erbjuder den allra senaste tekniken inom utrustning, instrument, reagenser, förbrukningsmaterial, hjälpmedel, teknisk support och service.

Läs mer om företaget här!

Patientnära diagnostik behöver prioriteras

”Om vi ser hur sjukvården i Sverige använder sina resurser idag ser vi att 70 procent av alla medicinska beslut baseras på diagnostik. Av sjukvårdens totala budget satsas endast 3 procent på diagnostik. Diagnostik ses som en kostnad och inte som en livsbesparande investering. En mer patientnära diagnostik där dagens innovativa tester används skulle öka möjligheterna markant för proaktiv vård med lägre kostnad för samhället samtidigt som patientens nytta ökar”, avslutar Kristina Willgård.


Nyhetsbrevet för det nya näringslivet:

Kalendarium

För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST

BLOGG

Följ chefredaktören på klimatresan

Under 2019 utmanar Veckans Affärer sina läsare att minska sina affärsresor med flyg med hälften. Chefredaktör Åsa Uhlin håller koll på hur det går med det och sitt eget mål att flyga mindre på bloggen VA:s klimatresa.