ANNONS

Stora möjligheter på nischmarknad - Tusentals nya bostäder planeras

Micasas Fastigheter får högsta betyg av sina hyresgäster år efter år. Nu planerar bolaget att bygga 1100 nya seniorbostäder och 21 nya vård- och omsorgsboenden vilka utifrån de nya ramprogrammen skapar väl utformade bostäder.

”Vi är måna om att våra hyresgäster ska trivas och att våra vård- och omsorgsboenden och seniorbostäder håller hög kvalitet”, säger Maria Mannerholm, vd för Micasa Fastigheter. 

Det är kö till Micasa Fastigheters seniorbostäder. Det är gemenskapen och de välskötta utemiljöerna som lockar. Här vill man bo för att få en tillgänglig och trygg bostad. Många seniorboenden kommer dessutom att rymma aktivitetscenter som drivs av stadsdelsförvaltningar i Stockholms stad. Stadsdelens personal och de boende arrangerar aktiviteter tillsammans. Aktiviteterna kan vara vitt skilda men gemensamt för alla är att de erbjuder gemenskap och samvaro. 

”Att bo i en tillgänglig lägenhet med gemensamma aktiviteter kombinerat med hemtjänstinsatser vid behov ger förutsättningar för ett självständigt och innehållsrikt liv. Vård- och omsorgsboenden kommer förmodligen i första hand att vara för personer med en demenssjukdom”, säger Maria Mannerholm.

Micasa

Micasa Fastigheter i Stockholm AB, dotterbolag till Stockholms Stadshus AB, är ett fastighetsbolag som äger och förvaltar Stockholms stads omsorgsfastigheter.

En omsorgsfastighet kan vara ett vård- och omsorgsboende, ett behandlingshem eller en gruppbostad. Micasa Fastigheter äger och förvaltar också ett antal senior- och studentboenden.

Läs mer här!

Micasa Fastigheter har utformat ett ramprogram för nybyggnationen tillsammans med representanter från Stockholms stadsdelar och äldreförvaltning, KTH, KI, Kommunstyrelsens Pensionärsråds Boutskott och Demensförbundet för att utveckla framtidens vård- och omsorgsboenden för äldre. 

Micasa letar efter tomter för seniorboenden och vård- och omsorgsboenden som ligger med närhet till kommunikationer och service och inte för sig själva i stora komplex som man byggde förr. 

”För den som behöver vård- och omsorg ska vi skapa goda miljöer som ger förutsättningar för äldrevårdens personal att ge omvårdnadsinsatser av hög kvalitet och där de boende känner sig trygga”, säger Maria Mannerholm. 

Korridorerna kommer helt att försvinna till förmån för en mer hemlik och överblickbar miljö där den egna lägenheten ligger i direkt anslutning till de gemensamma utrymmena. 

”Det upplevs som tryggare och mer hemlikt att få kontakt med personal direkt när man kommer ut från sin lägenhet utan att sträva efter att orientera sig om man har en demenssjukdom”, säger Maria Mannerholm. 

Förutom att de äldre ska trivas är de nya vård- och omsorgsboendena arbetsplats åt professionell vårdpersonal. 

”Såväl våra hyresgäster som de som arbetar i våra fastigheter ska trivas. Därför fortsätter vi att förädla och underhålla vårt redan stora fastighetsbestånd”, avslutar Maria Mannerholm. 


Nyhetsbrevet för det nya näringslivet:

Kalendarium

För dig som prenumerant

BLOGG

Följ chefredaktören på klimatresan

Under 2019 utmanar Veckans Affärer sina läsare att minska sina affärsresor med flyg med hälften. Chefredaktör Åsa Uhlin håller koll på hur det går med det och sitt eget mål att flyga mindre på bloggen VA:s klimatresa.