ANNONS
Mikael Östling, grundare och produktionschef på IsoTimber.

Unik byggteknik - tar in nytt kapital

IsoTimbers bärande och isolerande husstommar, bestående av trä och luft, har skapat ett stort intresse på marknaden. Bolaget genomför nu en nyemission på 10 miljoner kronor för att kunna möta de stora volymorders som är på ingång.

Med trä och luft i IsoTimbers byggelement och en unik patentansökt byggteknik har Östersundsbolaget skapat en hållbar och miljövänlig produkt som går att framställa till låga kostnader, vilket är av stort intresse för byggmarknaden.

”Marknaden för trähus är inne i ett expansivt skede. Vår produkt efterfrågas i stora mängder. Marknaden har börjat tänka mer långsiktigt, både ur en hälsosynpunkt och investeringsmässigt. Där spelar vår produkt i en helt annan liga än konkurrenternas”, säger Mikael Östling, grundare och produktionschef på IsoTimber.

De prefabricerade väggelementen består av träreglar med urfrästa spår, som skapar luftkanaler i väggen. Den stillastående luften har en isolerande funktion och väggarna behöver därför ingen ytterligare isolering, såsom mineralull eller glasfiber. Tack vare den stora mängden trä i byggblocken binder materialet mycket koldioxid under hela sin livscykel och trä absorberar eller avger fukt beroende på omgivningens luftfuktighet, vilket ger en jämnare fuktbalans inomhus.

”Väggen är diffusionsöppen och ger per automatik ett hälsosammare inomhusklimat. Blockens massa skapar dessutom en energitrög byggnad som ger en rejäl reduktion av kostnaderna för uppvärmning”, säger Håvard Jegerstedt, vd för IsoTimber. 

Fram till 2016 var IsoTimber primärt en tillverkare av arkitektritade villor. Men efter ett antal lyckade byggprojekt med bland annat en förskola i Norge, ett radhus i Umeå och ett stort LSS-boende, bytte bolaget inriktning. Det hade visat att tekniken lämpade sig även för större byggnader och att klimatsmarta och snabbmonterade väggelement var eftertraktade.

Sedan 1,5 år tillbaka satsar IsoTimber på att bli en volymleverantör till professionella byggaktörer, med återkommande stora projekt. Förra året utvecklade företaget ett nytt självbärande volymelement, IsoTimber CLT-Modul. Eftersom modulerna enkelt kan staplas på varandra utan extern stomme passar de utmärkt för att bygga flervåningsbyggnader, såsom studentboenden och hotell.

Den nya produkten har mottagits väl av marknaden. En hustillverkare tecknade en avsiktsförklaring med IsoTimber som leverantör med en prognostiserad årsvolym på cirka 300 moduler. Man har också inlett ett strategiskt samarbete med en av världens största CTL-leverantörer, som ser en stor potential för produkten.

Nu genomförs en publik nyemission för att kunna bygga ut den egna produktionslinjen och möta efterfrågan på en volymtillverkning. Man behöver också ett rörelsekapital för att kunna säkra de volymorder som är på gång. Styrelseordförande Janina Östling ser en ljus framtid för bolaget:

”Produkten ligger helt rätt i tiden. Den är klimatsmart och kan tillverkas i en rationell volymtillverkning, och vi har marknaden med oss”, avslutar hon. 

IsoTimbers nyemission

Teckningstid: till och med 10 september

Teckningskurs: 132 kronor per stamaktie

Teckningspost: 1 aktiepost om 100 aktier á 13 200 kronor (aktieposter delas ej)

Emissionsbelopp: cirka 10 miljoner kronor

Handel i aktien: isotimber.se/emission

Läs mer här!


Nyhetsbrevet för det nya näringslivet:

Kalendarium

För dig som prenumerant

BLOGG

Följ chefredaktören på klimatresan

Under 2019 utmanar Veckans Affärer sina läsare att minska sina affärsresor med flyg med hälften. Chefredaktör Åsa Uhlin håller koll på hur det går med det och sitt eget mål att flyga mindre på bloggen VA:s klimatresa.