Fotograf: Pexels

Forskningsbolaget bommar studien – faller handlöst på börsen

Studiemissen får aktien på fall.

Active Biotech uppger att fas 2-studien Legato-HD, som utvärderat säkerhet och effekt hos laquinimod som behandling av Huntingtons sjukdom, uppnådde inte sitt primära mål. Det framgår av ett pressmeddelande.

Det primära målet avsåg förändring efter tolv månaders behandling jämfört med studiestart.

Positiva studieresultat för det sekundära målet, minskad hjärnatrofi (mätt som volym av caudatus) uppnåddes dock, uppger Active Biotech.

Säkerhetsprofilen var likvärdig med den förväntade ipatientpopulationen.

Den kliniska utvecklingen av laquinimod genomförs av Teva Pharmaceutical.

Fullständiga analyser av studiedata kommer att genomföras och Teva kommer att presentera studieresultaten vid kommande medicinska kongresser samt publiceras iexpertgranskade vetenskapliga tidskrifter, uppger bolaget.

Aktien är i skrivande stund ned 36,63 procent.

Följ aktien live på VA Finans.


Nyhetsbrevet för det nya näringslivet:

Kalendarium

För dig som prenumerant

BLOGG

Följ chefredaktören på klimatresan

Under 2019 utmanar Veckans Affärer sina läsare att minska sina affärsresor med flyg med hälften. Chefredaktör Åsa Uhlin håller koll på hur det går med det och sitt eget mål att flyga mindre på bloggen VA:s klimatresa.