Fotograf: Pexels

Ny BCG-rapport: Kvinnliga startups ger dubbelt så hög avkastning – men ratas av investerare

Ansedda konsultbolaget Boston Consulting Group visar i en ny rapport att uppstartsbolag med kvinnliga grundare ger högre avkastning till investerare. Trots det har de svårare att få in kapital.

Tillsammans med MassChallenge, ett globalt nätverk för startup-acceleratorer, har BCG undersökt hur företag som grundats av kvinnor skiljer sig från de som grundats av män.

Rapporten visar att det råder ett genusgap när det gäller finansiering. Kvinnliga grundare har betydligt svårare att locka kapital. Detta enligt en sammanställning av investeringar de senaste fem åren i bolag som deltagit i något av de acceleratorprogram som ingår i MassChallenge-nätverket.

Här är de viktigaste slutsatserna:

  1. Investeringar i bolag som grundats eller medgrundats av kvinnor fick i genomsnitt 935 000 dollar i finansiering. Det är mindre än hälften av de 2,1 miljoner dollar som investerades i bolag grundade av manliga entreprenörer.
  2. Trots mindre uppbackning har bolagen som grundats eller medgrundats av kvinnor varit klart bättre investeringar. För varje investerad dollar har de gett tillbaka 78 cent, att jämföra med 31 cent för männens bolag.

BCG skriver att upptäckterna är statistiskt signifikanta. De har tagit hänsyn till faktorer som kan påverka de investerade beloppen, som entreprenörernas utbildningsnivå och kvaliteten på deras pitchar.

Finansieringsgapet förklaras bland annat med att kvinnliga entreprenörer tenderar att bli mer ifrågasatta när de pitchar sin affärsidé och att de i högre utsträckning måste bevisa att de har tekniskt kunnande.

En annan förklaring som nämns är att manliga investerare ofta saknar kunskap om de produkter och tjänster som kvinnliga entreprenörer marknadsför till konsumenter av samma kön.

En talande siffra är att 92 procent av partners på USA:s största riskkapitalfirmor är män, enligt Crunchbase.