ANNONS

Digitalisering ska föra Sveriges ”närmaste företagshälsa” ännu närmare

Genom en digital storsatsning ska Avonova nu göra det enklare för företag att förbättra sin arbetsmiljö och öka välmåendet hos sina medarbetare.

"Det får många positiva effekter när vi nu kombinerar vår breda expertis med ett digitalt gränssnitt", säger Jörgen Malmenskog, vd för Avonova.

Med hälsocenters på fler än 120 orter brukar Avonova beskriva sig själva som Sveriges närmaste företagshälsa. Med hjälp av den lokala förankringen har bolaget också vuxit till att bli en av landets absolut största leveran­törer, med en bred expertis som sträcker sig från läkare och sjuksköterskor till organisationskonsulter, psykologer och beteendevetare.

”Vi har en väldigt stark, multikompetent organisation som sträcker över många expertisområden. Vad vi gör nu är att vi utnyttjar den expertisen ännu mer genom att addera ett digitalt gränssnitt och underlätta för våra kunder”, säger Jörgen Malmenskog, vd för Avonova.

Att göra sin expertis och sina tjänster mer tillgängliga är den främsta drivkraften bakom Avonovas satsning på digital företagshälsa. Istället för att kundernas medarbetare ska behöva lämna sin arbetsplats och ta sig till ett av Avonovas hälsocenter kan exempelvis återbesök, samtalsstöd, och rehabmöten nu göras via länk. Samma sak gäller för de många utbildningar som Avonova tillhandahåller inom allt från ergonomi till stresshantering.

”Vi upplever ett stort intresse och ökad efterfrågan från våra kunder då det ger stora effekter på arbetsmiljö och miljö – och inte minst en avsevärd tidsbesparing”, säger Jörgen Malmenskog.

Enligt Stefan Persson, affärsutvecklingschef på Avonova, är ökad tillgänglighet särskilt viktig inom just företagshälsa eftersom man oftast arbetar förebyggande. För att tidigt fånga upp signaler på brister i arbets­miljön och kunna bygga upp en kompetens om hur man förebygger stress och ohälsa måste både utbildning och interaktion med medarbetare vara så enkel som möjligt.

Ett bra exempel på hur digital teknik underlättar det arbetet är det nya verktyget Avonova Dialog, ett system som i grunden förändrar hur företag kan jobba med medarbetarenkäter.

”Medarbetarna får besvara frågor om exempelvis sin arbetssituation och förmåga till återhämtning en gång i månaden via sin dator eller telefon. Cheferna får då löpande återkoppling och kan agera på verkligt tidiga signaler. Det är ett helt nytt sätt att jobba med medarbetarenkäter”, säger Stefan Persson.

Läs mer om arbetet och Avonova här!


Nyhetsbrevet för det nya näringslivet:

Kalendarium

För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST

BLOGG

Följ chefredaktören på klimatresan

Under 2019 utmanar Veckans Affärer sina läsare att minska sina affärsresor med flyg med hälften. Chefredaktör Åsa Uhlin håller koll på hur det går med det och sitt eget mål att flyga mindre på bloggen VA:s klimatresa.