Annie Lööf i VA-intervju: Så kan Sverige locka forskningsbolag efter Brexit

Veckans Affärer möter Centerpartiets partiledare Annie Lööf i en videointervju med anledning av den nya debattantologin "Diagnos Sverige – om framtidens hälsa”.

Hur viktigt är området livsvetenskaper för Sverige i dag?

”Sektorn skapar många jobb och därmed skatteintäkter. Den står också för en stor del av Sveriges export och bolagsskattebas. Så för svenskt BNP och ekonomin är livsvetenskaper oerhört betydelsefullt. De större ”drakarna” inom området är en pulsåder för de små och medelstora företagen. Skulle vi få så dåliga företagarvillkor att verksamheten lämnar landet får vi stora problem.”

Hur allvarligt skulle det problemet vara?

”Vi lägger mycket statligt kapital på forskning och innovation men den största delen står företagen för själva här i Sverige. Därför är det så viktigt med anläggningar och verksamheter här i landet. Jag hoppas att Sverige kan attrahera flera aktörer som vill stanna inom EU efter Brexit. Vårt ekosystem inom livsvetenskapsområdet gör Sverige till ett fantastiskt land med närhet till universitet och högskolor och många människor som arbetar inom fältet. Det krävs kompetent arbetskraft och det har vi här.”

Hur ser din egen framtidsvision ut för området livsvetenskaper i Sverige?

”Jag ser den som en del av en global värdekedja. Forskningsresultaten stannar ju inte inom nationens gränser utan är tillgängliga globalt. Det kommer ju välrenommerade experter från hela världen till Sverige för att utveckla innovationer här. Min framtidsvision är att vi ska bli än mer öppna för att man ska kunna komma hit och arbeta inom området livsvetenskaper. Det krävs att vi investerar både statliga och privata medel i forskning och innovation om vi vill vara fortsatt ledande. Jag skulle också vilja se fler testbäddar i Sverige där vi faktiskt kan gå från tanke till färdig produkt på marknaden.  Jag ser ganska ljust på framtiden om vi har politiska ledare som prioriterar samverkan, investeringar i forskning och goda villkor för företagen.”

Personaloptioner, att få lägre lön mot delägande i bolaget, hävdar många företag är nödvändiga om de ska locka toppkrafter. Vad säger du om det?

”Ja, det gäller framförallt nystartade bolag som inte har så mycket likvida medel och inte kan betala en internationellt konkurrensmässig lön. Dessa bolag är med rätta besvikna på vår nuvarande regering. Det finns ju redan optionsföretag, som Spotify, men problemet är att optionerna beskattas som inkomst av tjänst istället för att beskattas som kapital. Det blir därmed alldeles för dyrt för de flesta. Vi skulle ju vilja att det förslag som regeringen har lagt fram ska bli mycket bredare och omfatta fler företag som behöver en lägre beskattning.”

Se intervjun i sin helhet här:

Se även VA-intervju med Löfven: ”Jag tror inte på dem som säger att hälften av jobben kommer att försvinna på grund av digitaliseringen”


För dig som prenumerant

VA Superkarriär:

VA KVINNA PODCAST

BLOGG

Följ chefredaktören på klimatresan

Under 2019 utmanar Veckans Affärer sina läsare att minska sina affärsresor med flyg med hälften. Chefredaktör Åsa Uhlin håller koll på hur det går med det och sitt eget mål att flyga mindre på bloggen VA:s klimatresa.