ANNONS
Susanna Hammarberg, marknads- och försäljningschef på Mälarenergi Elhandel.

Vill sätta stopp för oseriösa försäljnings-metoder – ”För oss är det självklart att kunden vet vad de tackar ja till”

Det finns idag elhandelsföretag som använder tveksamma försäljningsmetoder för att skaffa kunder. Ett avtal som är otydligt för kunden är inte schysst. Branschorganisationen Energiföretagen har därför lanserat certifieringen Schysst Elhandel, en trygghet och kvalitetsstämpel för elkunder. Mälarenergi är ett av de energibolag som var först ut med den nya certifieringen, som lanserades i januari 2018.

”För oss är det självklart att avtal sluts på ett tydligt sätt och att du som kund vet vad du tackar ja till. I väntan på att lagstiftningen ska hinna ikapp, har vi därför tillsammans med vår branschförening tagit fram Schysst elhandel, som är en certifiering av elhandelsföretagens säljaktiviteter. Även om det är en mycket liten andel av alla elhandelsföretag som använder sig av oschyssta metoder så riskerar de att minska förtroendet för hela vår bransch. Vår målsättning är att Schysst elhandel ska göra det lättare för kunderna att identifiera branschens seriösa aktörer”, säger Susanna Hammarberg, marknads- och försäljningschef på Mälarenergi Elhandel.

Ökar kundens trygghet med schyssta villkor 

Att teckna rätt elavtal är viktigt och på många sätt avgörande för kunden. Avtalen är ofta långsiktiga och prisskillnaderna mellan olika avtal kan vara relativt stora. Genom att certifiera sig avger Mälarenergi ett antal löften som ska göra det enklare för elkunden att känna sig trygg i sitt val av avtal och elhandelsföretag. Genom ökad tydlighet och lyhördhet från elbranschen är målet fler nöjda elkunder och ett stärkt förtroende för branschen som helhet.

Certifieringen innebär att Mälarenergi är tydliga i avtal och villkor mot sina kunder och de ingår inte avtal med människor som visar tecken på att inte förstå innebörden av avtalet. Mälarenergi upplyser om kundens rättigheter, visa hur de ska gå tillväga vid eventuella klagomål och ger tydlig och rätt information om priser. Symbolen för ”schysst elhandel” är en garanti för en öppen, transparent och pålitlig elhandel där trygghet i avtal och villkor är av största vikt. 

Efterfrågad certifiering som förnyas varje år 

Susanna Hammarberg är engagerad i Energiföretagen och tycker det är viktigt att arbeta med kundernas förtroende. Det var därför naturligt för Mälarenergi att bli ett av fyra pilotföretag som från årsskiftet 2018 valde att certifiera sin verksamhet. Pilotsatsningen syftar till att undersöka vilka utmaningar elhandelsföretaget ställs inför för att uppnå kraven i certifieringen. Certifieringen är definitivt efterfrågad av elhandelsbranschens aktörer. Intresset för att genomgå certifieringsprocessen har hittills varit stort, trots att Schysst elhandel bara funnits i ett par månader.  

”De certifierade elhandelsföretagen granskas årligen av ett oberoende organ, vilket innebär att de företag som inte kontinuerligt följer kriterierna för Schysst elhandel riskerar att bli av med sin certifiering. En viktig framtida uppgift, både för oss och övriga branschaktörer, är att öka kännedomen om Schysst elhandel bland såväl elhandelsföretagen som konsumenterna. Vår målsättning är självklart att så många elhandelsföretag som möjligt ska välja att certifiera sin verksamhet”, säger Susanna Hammarberg.

Läs mer om mälarenergi här


Nyhetsbrevet för det nya näringslivet:

Kalendarium

För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST

BLOGG

Följ chefredaktören på klimatresan

Under 2019 utmanar Veckans Affärer sina läsare att minska sina affärsresor med flyg med hälften. Chefredaktör Åsa Uhlin håller koll på hur det går med det och sitt eget mål att flyga mindre på bloggen VA:s klimatresa.