Fotograf: Henrik Montgomery/TT

Valutakollapsen: Svenska kronan nådde nyss sin näst lägsta nivå – på 108 år

Sällan skådad slakt av den svenska valutan – nådde näst lägsta nivån sedan 1910 i maj i år. (Uppdaterad)

Värdet på den svenska kronan har de senaste åren minskat kraftigt. Bara det senaste året är värdetappet mot euron över 5 procent.

Det här kan betraktas som en anmärkningsvärd nedgång med tanke på att valutamarknaden brukar vara betydligt mindre volatil än aktiemarknaden.

En fortsatt mjuk penningpolitik med minusränta har starkt bidragit till att dra ned valutan.

Därutöver har korrektionen på den svenska bomarknaden under hösten och vintern sannolikt gjort utländska investerare nervösa – vilket spätt på kronfallet.

I början av maj nådde kronan årslägsta mot euron på 10.70. Enligt statistik från Nordea motsvarade det den näst lägsta nivån för kronan sedan 1910. 

Enda gången som växelkursen nått svagare nivåer är 2008 – då en euro kostade över 11 kronor. 

Den här grafen från Nordea sätter kronraset i ett historiskt perspektiv:

Kronan har återhämtat sig något under senare delen av maj och handlas nu till 10.26.

Not: Jämförelser längre tillbaka i tiden än 1999 – eurons födelseår – utgår från en teoretisk euro, som består av en korg av EMU-länders valutor.


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST