Ingrid Tollgerdt-Andersson är psykolog och fil dr vid Handelshögskolan i Stockholm

Ledarskapsforskaren: Goda relationer på jobbet är viktigare än någonsin

Ständiga omorganisationer leder till dålig stämning på jobbet. Ledarskapsforskaren Ingrid Tollgerdt-Andersson konstaterar att goda relationer är viktigare än någonsin.

Varför är relationer så viktiga även på jobbet?
”De är avgörande för produktiviteten! Och självklart för att vi ska trivas. Jag kan jämföra med intervjuer jag gjort med chefer ute i Europa. I Storbritannien till exempel är chefer väldigt personligt intresserade av sina medarbetare. Och det lättar upp.”

Är vi sämre på det i Sverige?
”Mina studier visar på det. Här ska vi vara så effektiva. Vi har lite bråttom om jag jämför med Sydeuropa. En faktor till spelar in, vi har haft extremt många omorganisationer här i Sverige. Vi kanske underskattar de personliga relationerna i affärssammanhang. Men det blir mycket lättare att jobba med bra personliga kontakter.”

Du har skrivit mycket om framgångsrika ledare. Är de duktiga på relationer?
”Ja, de flesta. De är inte bara i sin framgångsrika roll utan pratar med alla runt sig om smått och stort, hur det går med barnen, hunden ...”

Din senaste bok handlar om privatlivets relationer. Går den att koppla till arbetslivet?
”Självkänsla, gener och spegelneuroner har i allra högsta grad betydelse för relationer i ledningsgrupper, mellan chefer och medarbetare och mellan kolleger. Följderna av dåliga relationer på en arbetsplats är vantrivsel, sjukfrånvaro, olösta konflikter och som sagt sämre produktivitet.”

Om jag som chef märker att stämningen blivit sämre – vad gör jag?
”Samla medarbetarna en eftermiddag, gärna utanför arbetsplatsen om ekonomin tillåter. Som chef måste du vara tydlig och ta tag i problemen direkt. Berätta att du upplever att det finns problem i relationerna och att stämningen blivit sämre. Sedan ska du låta varje medarbe­tare reflektera över hur de upplever stämningen, både det som är positivt och det som kan vara ett problem. Om det är svårt att göra muntligt kan var och en i stället skriva ned sina svar.”

Vad gör man sedan?
”Samla ihop svaren och för en dialog om vad alla måste tänka på för att skapa en bättre stämning. I diskussionerna är det sedan viktigt att ha fokus både på det positiva och de problem som finns. Efter någon månad kan ni mötas igen och se vad som hänt och vad som åtgärdats. Är problemen djupare kan det krävas att du tar in någon utomstående.”

Den viktigaste relationen?
”Den är till dig själv. De flesta känner inte sig själva. Och det är dålig självkänsla att inte se andra männi­skor. Som när en person som läser morgontidningen på fakirplanet från Skåne mot Stockholm inte ens bemödar sig att säga ’Tack’ till flygvärdinnan som frågar om det får vara lite mer kaffe …”
”Många chefer är rädda för duktiga medarbetare och det gäller både kvinnor och män. Det finns många skräckexempel och det bottnar i dålig självkänsla.”