Fotograf: Sven Scheuermeier/Joshua Sortino/Unsplash

Lösningen för världens dyraste bostadsmarknad: Bo i underjordiska grottor

Bristen på mark i världens dyraste stad för bostäder, Hong Kong, har gjort att staden har grottat ned sig rejält i problemet. Till slut har det seglat upp ett något oväntat förslag – just grottor.

Underjordiska grottsystem.

Den tanken har utmejslats som en tänkbar lösning på hur mångmiljonstaden Hong Kong ska kunna få loss mer mark för att bygga bostäder.

Bakgrunden är att en arbetsgrupp har kommit fram till att planeringen för de kommande 30 åren visar på ett markbehov motsvarande cirka 1 200 hektar mark – vilket motsvarar 60 gånger storlekens på stadens Victoria Park.


Problemet – förutom att stadens centrum redan tillhör några av de allra mest tätbefolkade i världen – är att ungefär en tredjedel av Hong Kongs landsmassa består av öppna ytor som det inte går att använda för att bygga bostäder, som exempelvis skyddade stadsparker och annat.

Genom att förlägga exempelvis reningsverk och vattenreservoarer i grottsystemen så är tanken att staden ska kunna frigöra mark till att bygga bostäder där i stället, enligt Fortune.

Hong Kongs backiga terräng och grova bergsformationer gör dessutom staden särskilt lämplig för att utveckla just grottsystem – och då särskilt vid utkanterna av Hong Kong.


Arbetsgruppen har presenterat 18 olika möjligheter för hur staden skulle kunna förbättra tillgången på mark. Fortune kan visserligen konstatera att just byggnationen av grottor troligen är det mest kostsamma av de 18 alternativen.  

Det lär också ta betydligt längre tid att förverkliga en sådan idé än andra ”snabbare” förslag, som att exploatera byggherrarnas innehav av jordbruksmark genom att utveckla ”bruna fält” som det går att bygga bostäder på samt att bygga vid rekreationsområden, enligt arbetsgruppen.


Myndigheternas policy med att kontrollera mängden av ny mark som görs tillgänglig för byggherrarna gör att staden tjänar miljardtals dollar extra per år, men skapar samtidigt en bostadsbrist som resulterar i än högre markpriser. 
Dessutom får byggherrarna hantera ett snårigt regelverk för att få ok att bygga bostäder på sin köpta mark.


Fortune konstaterar att trånga hem och stigande fastighetspriser är tydliga tecken på den bostadskris som har gjort att Hong Kong regelbundet utses till världens minst prisvärda stad att köpa bostad i.


Samtidigt har allmänheten visat intresse för att mark konverteras vid utkanterna av stadens parker. Man kan dessutom tänka sig en ombyggnation av den klassiska golfbanan Hong Kong Golf Club.


Frågan är ändå om inte ordförande för MTR, som driver stadens tunnelbanesystem, Frederick Ma, lade fram det mest radikala förslaget häromdagen.


Han tycker nämligen att man ska bygga ett extra Hong Kong vid fastlands-Kina och koppla ihop de båda ”städerna” genom höghastighetståg, enligt Fortune.
 För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST