Pexels

Efter robotjournalister kommer AI-poeter – som skriver så bra att de klarar legendariskt test

Forskare vid Microsoft och Kyoto University har utvecklat en AI-poet som skriver så bra dikter att det är stört när omöjligt att urskilja om texterna har skrivits av en människa eller en maskin. AI:n hämtar främsta inspirationen genom att få tusentals bilder inmatade.

”…the sun is a beautiful thing

in silence is drawn

between the trees

only the beginning of light”

Det kanske inte direkt låter som någon som poesi á la Edgar Allen Poe eller Walt Whitman ännu, men faktum är att Artificiell Intelligens , AI, numera skriver så pass avancerade dikter att det har blivit stört när omöjligt att avgöra om poesin är skriven av AI eller en människa.

Det vill säga ett så kallat klassiskt Turing-test, enligt Futurism.

Bakgrunden är ett antal forskare vid Microsoft samt Kyoto University har matat AI:n med tusentals bilder och parat ihop bilderna mänskliga beskrivningar och dikter.

Det har inte bara gjort att algoritmen har lärt sig att associera mellan bild och text, utan den har också lärt sig bildspråk, rytm och andra former av språkelement. Det vill säga sådant som kan sägas utgöra viktiga beståndsdelar för att få fram trovärdiga dikter.

Metoden har också gjort att AI:n har lärt sig att skilja mellan vissa färger och bilder och relatera detta till exempelvis känslor och metaforer.

Så fort AI:n tränats upp och fick olika bilder presenterade för sig fick den i uppgift att skriva dikter som inte bara är relevanta för bilderna, utan faktiskt också låter som riktiga dikter.

Då själva Turing-testet skulle genomföras fann forskarna ”domarna” via Amazon Mechanical Turk.

Det är enkelt förklarat en online-baserad tjänst för människor som utför uppgifter där man drar fördelar av automatisering till en viss grad, men där det i slutänden ändå behövs viss mänsklig touch.

”Domarna” delades upp i experter och mer generella användare, där den förstnämnda gruppen ofta kunde ha någon form av litteraturstudier i bagaget.

Testet visade att under förutsättning att ”experterna” fick tillgång till bilderna var den gruppen bättre på att identifiera AI-poesi, men utan tillgång till bilder så var båda grupperna bättre på att lista ut vilka dikter som har skrivits av människor snarare än AI.

Dikterna till trots räknar Futurism med att de hårdtränade algoritmernas första initiala användningsområden mest kommer att handla om marknadsföring, kundservice och chattbotar.

Futurism utesluter dock inte ett framtida scenario där robotar studerar William Shakespeare och jämför det med egna alster som exempelvis ”brustna hjärtan med kolbilar”.

Och även om Futurism visserligen kan konstatera att vissa dikter verkligen känns som just det utmålar tidningen just AI-dikten om brustna hjärtan och kolbilar som så meningslös att den till och med är värre än: ”sådant nonsens som går att finna i litterära college-magasin”.

Här är den i alla fall:

”I am a coal-truck

by a broken heart

I have no sound

the sound of my heart

I am not”


Nyhetsbrevet för det nya näringslivet:

Kalendarium

För dig som prenumerant

BLOGG

Följ chefredaktören på klimatresan

Under 2019 utmanar Veckans Affärer sina läsare att minska sina affärsresor med flyg med hälften. Chefredaktör Åsa Uhlin håller koll på hur det går med det och sitt eget mål att flyga mindre på bloggen VA:s klimatresa.