"Information om det mänskliga genomet och människors beteende kan analyseras på ett sätt vi bara kunde drömma om för tio år sedan", säger läkaren Julie Gerberding. Fotograf: Pressbild MSD.

En av världens mäktigaste kvinnor om framtidens hälsa och kvinnliga entreprenörer

Hon har flera år i rad utnämnts till en av de mest inflytelserika och mäktigaste kvinnorna i världen av Time Magazine och Forbes. I vår videointervju berättar läkaren Julie Gerberding om hur hon vill stärka kvinnors roll på arbetsplatser och om varför kvinnligt entreprenörskap är så viktigt.

Den amerikanska läkaren Julie Gerberding var tidigare chef för USA:s smittskyddsmyndighet och ansvarar för patientfrågor på läkemedelsbolaget MSD. Hon har utnämnts till en av de mest inflytelserika och mäktigaste kvinnorna i världen av Time Magazine och Forbes. Senast tilldelades hon den prestigefyllda utmärkelsen ”Årets kvinna” av Healthcare Business Association i USA.

För Veckans Affärer berättar hon i denna videointervju om sitt engagemang för att stärka kvinnors roll på arbetsplatser och om varför kvinnligt entreprenörskap är så viktigt.

Hör henne även berätta om forskningen inom livsvetenskaper som enligt Julie Gerberding aldrig befunnit sig i en så revolutionerande fas som nu – och hur avgörande det är för företag att skapa ett starkt innovationsklimat så att forskningsresultaten snabbare når patienterna. 

"Information om det mänskliga genomet och människors beteende kan analyseras på ett sätt vi bara kunde drömma om för tio år sedan", säger hon. 

Läs mer nedan och se intervjun här.

I vår digitala tid finns stora möjligheter, men även utmaningar. Förväntningarna på snabba resultat är höga, inte minst bland patienterna själva, men man ska inte glömma att av tio läkemedel når bara ett marknaden. Det krävs stora belopp som investeras till hög risk.

Även om vi ofta tänker på investerarna som avlägsna personer, så handlar det ofta våra egna pengar, till exempel från stora pensionsfonder. Alla gynnas av ett framgångsrikt slutresultat, menar Julie Gerberding.

"Sverige prioriterar en högkvalitativ hälsovård, är världsledande inom it och har rykte om sig att vara ett samhälle byggt på förtroende. Dessa mål är helt i linje med vårt företags inriktning, att stödja utvecklingen av samhällsnyttiga och lönsamma innovationer", säger Julie Gerberding och citerar MSD:s grundare George Merck.

”Vi får inte vila förrän det, med vår hjälp, har hittats ett sätt att föra ut våra största framgångar till alla."