Warren Buffett presenterar första förlusten på nio år – skyller på nya redovisningsregler

Förlust på 1,14 miljarder dollar för Q1 – den största sedan 2009. Det blev det bistra resultat för Warren Buffetts investmentbolag Berkshire Hathaway som presenterade sin Q1-rapport under helgens bolagsstämma.

Tidningen Fortune rapporterar att Warren Buffett, eller som han också brukar kallas Oraklet i Omaha, redan har varnat för den ”mardröm” som väntar i och med nya redovisningsregler.

Och Fortune tolkar helgens förlustrapport för Q1 som ett tecken på att det har ”börjat”.

Enkelt förklarat innebär de nya reglerna att ett bolag som Berkshire Hathaway måste rapportera orealiserade vinster eller förluster kopplat till aktieinvesteringar under nettointäkter.

I det årliga brevet till aktieägarna i februari hävdade Warren Buffett bland annat att de nya reglerna både kommer att ”förvränga” bilden av nettointäkterna och vilseleda kommentatorer och investerare.

Warren Buffett hävdar att intäkterna justerat för värdeförändringar är en betydligt bättre parameter för att mäta bolags prestationer och exemplifierar med hur Berkshire Hathaways gigantiska aktieportfölj på drygt 170 miljarder kan variera högst väsentligt från kvartal till kvartal, enligt Fortune.

Tidningen rapporterar också att rörelseresultatet, som inte omfattas av dessa förändringar, steg med 49 procent till 5,29 miljarder dollar för Q1.

Det berodde bland annat på att konglomeratet har kunnat lämna tuffa försäkringsavskrivningar för 2017 kopplade till orkaners framfart bakom sig.

Dessutom har en 16-procentig ökning av omsättningen hos bilförsäkraren Geico bidragit till den kraftiga ökningen av det mått som Warren Buffett uppenbarligen föredrar – rörelseresultat.

Tidningen rapporterar också att Berkshire Hathaways ägarandelar i järnvägsverksamhet har fått rejäl skjuts genom ökade bensinkostnader.

Betydligt mindre positivt var att värdet på investeringen i Kraft Heinz Co sjönk med drygt 5 miljarder dollar till 20,3 miljarder dollar.

Det beror bland annat på att aktiekursen har rasat med hela 20 procent.

Berkshire Hathaway noterade också ett rekord för kassakistan med 116 miljarder dollar i början av året.

Kassakistan krympte dock till 109 miljarder dollar efter ett utökat ägande i Apple på flera miljardtals dollar.

Det var dock första gången på två år som kassakistan krympte, vilket kan tyckas anmärkningsvärt för ett investerarkonglomerat som Berkshire Hathaway.

Q1-förlusten bör också ställas i relation att Berkshire Hathaway inte har lyckats infria Wall Streets förväntningar under åtta kvartal på raken.

Warren Buffett har också kommenterat det hela med att nyckeln till att Berkshire Hathaway ska kunna öka sina vinster långsiktigt handlar just om att använda pengarna till större investeringar, enligt Fortune.


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST