Fotograf: Andy Wong/AP

Ren luft håller på att bli sällsynt lyxvara: Nu andas bara 5 procent av jordens befolkning in det

95 procent av jordens befolkning på nära 8 miljarder människor andas luft som inte klarar internationella riktlinjer för vad som är hälsosamt. Så sent som 2016 kunde 6,1 miljoner dödsfall i världen kopplas till just förorenad luft. Problemet är också att luftföroreningarna bara tycks stiga. Det visar rapporten ”State of Global Air”.

”Luftföroreningar kräver en hög tribut globalt, gör det svårt att andas för dem med luftvägssjukdomar, skickar unga och gamla till sjukhus, gör att dem missar skolan och jobbet och bidrar till förtida död”, säger Bob O´Keefe, som är vice ordförande på amerikanska Health Effekts Institute, HEI, som ligger bakom rapporten ”State of Global Air”.

Förorenad luft definieras som att koncentrationen av omgivande partikelformig materia har en storlek motsvarande 2,5 mikrometer eller något mindre.

HEI-rapporten visar att 6,1 miljoner dödsfall över världen genom sjukdomar som stroke, hjärtattack, lungcancer och kroniska lungsjukdomar kan kopplas till just förorenad luft.

Det här gör problemet till den fjärde vanligaste dödsorsaken på jorden – endast slaget av högt blodtryck, bristfällig kost och rökning.

HEI konstaterar att utmaningen hela tiden växer i takt med att några av de värst drabbade länderna riskerar att utgöra en stor fara för invånarna.

Dessutom har få insett att problemet numera är så utbrett att endast 5 procent av jordens befolkning kan andas luft som uppfyller internationella standarder.

Nytt i senaste rapporten är att HEI inkluderar kvaliteten på inomhusluft – ”State of Global Air” visar att luftföroreningar i hemmet på grund att vi förbränner kol, trä och gödsel för att koka upp saker eller värma oss stod för nära hälften av dödsfallen – 2,6 miljoner dödsfall.

Situationen underlättas knappast av att koncentrationen av luftpartiklar i världen ökade med i genomsnitt 18 procent 2010-2016, enligt HEI.

För att kunna få fram vilka länder som befinner sig i riskzonen har HEI kombinerat mätningar på marknivå med satellitmätningar och andra datakällor som exempelvis befolkningstäthet. Rönen har dessutom kombinerats med rapporter som ”Global Burden of Disease”.

Den visar att gapet mellan de minst och mest förorenade länderna växer sig allt större.

Värst drabbat är regionerna Nordafrika, Västafrika och Mellanöstern där mineral-damm som sprids via luften och förbränning i hemmet bidrar allra mest till föroreningarna.

Rapporten visar också att många nationer i såväl Asien som Afrika brottas med föroreningar såväl inom- som utomhus.

I takt med att befolkningen får en allt längre livslängd i länder som Kina och Indien kan dessutom alltfler dödsfall kopplas till just luftföroreningar.

Så sent som 2016 såg Kina ingen annan lösning än att tillfälligt stänga ned 40 procent av fabrikerna som ett försök att få bukt med luftföroreningarna.

Parallellt visar rapporten att länder som Australien, Nya Zeeland, Kanada, men också Norden-länderna Finland, Island och Sverige har världens lägsta nivåer av luftföroreningar.

Även om det kan finnas stora skillnader från en plats på jorden till en annan så anser HEI att det krävs globala lösningar för att angripa roten till problemet.

Här anser HEI att det inte bara räcker med insatser kopplade till storskalig kolförbränning vid kraftverk och olika industrier, utan att man också bör inrikta insatserna på städernas transportnät, förbränningen av kol och olika former av biomassa som miljontals människor världen över använder sig av för att värma och koka mat i hemmet och slutligen löpeldar - det vill säga skogsbränder och annat.

HEI-presidenten Dan Greenbaum uppger att The Global Burden of Disease-rapporten redan har banat väg för konsensus bland Världshälsoorganisationen, Världsbanken och Internationella Energirådet att luftföroreningar numera utger en stor utmaning då det gäller den globala hälsan.

“Ingenstans är risken så tydlig som i utvecklingsländerna, där en tredjedel av jordens befolkning möter en dubbel börda I form av luftföroreningar både inne- och utomhus”, säger han i en kommentar.


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST