ANNONS

Investerare flockas till nytt kontorskoncept - coworking spås en ljus framtid

I London har en coworking start-up lyckats bli den största privata hyresvärden för kontorsfastigheter på bara några år. Företag som Microsoft, McKinsey, Deloitte, Amazon och Facebook hyr in sig i flexibla coworking-kontor världen över. Nu har marknaden börjat växa kraftigt även i Sverige och investerare är inte sena att hänga på.

Flera underliggande trender driver på utvecklingen av kontorstrenden coworking. Delningsekonomin ritar om kontorsmarknaden och företag och entreprenörer delar gärna på öppna kontorsytor. Samtidigt skapar digitaliseringen behov av att träffas – men under nya former.

Framtidens sätt att arbeta?

Coworking är när flera företag delar samma kontor och innebär ett flexibelt utnyttjande av lokaler. Företag kan enkelt skala upp – eller skala ner – sin verksamhet via flexibla och korta hyreskontrakt. Förespråkarna hävdar dock att den största fördelen med coworking är att konceptet tillfredsställer ett djupgående socialt behov. Kreativa miljöer och naturliga mötesplatser skapar spontana möjligheter för att mötas, inspireras och lära av varandra.

United Spaces

United Spaces är branschledande inom coworking i Norden. Koncernens omsättning har under 2017 ökat med 54 % från föregående år och beräknas (proforma) uppgå till 54 (35) MSEK. United Spaces har som mål att öka omsättningen med minst 40% per år och att resultatet på EBITDA-nivå ska uppgå till minst 12 % av omsättningen för verksamhetens enheter i genomsnitt och efter det att uppbyggnadsfasen avslutats. 

Till Investeringen 

”I och med digitaliseringen och den rörlighet den möjliggör, förändras våra behov av kontor”, konstaterar Ulf Boman, framtidsstrateg på Kairos Future i en intervju i KvalitetsMagasinet.

Coworking-kontoret är ett svar på de nya behoven och fungerar som en samlingspunkt där man träffas för att utveckla idéer, utbyta kunskap och nätverka, vilket är avgörande för företags framgång i det ”tankesamhälle” som vi är på väg in i. 

Göran Garberg, vd och grundare för svenska coworking-bolaget United Spaces menar att den öppna kontorsmiljön även är bra för affärerna. 

”Men att bara dela kontor gör inte jobbet, ett framgångsrikt coworking koncept jobbar medvetet med att skapa en kultur byggd på öppenhet, inspiration och tillit, påpekar han. På United Spaces erbjuds en mängd aktiviteter så att medlemmar kan lära känna varandra på ett otvunget sätt. Sedan kommer allt det goda. Lärande och nya kontakter skapas och affärer uppstår”, säger Göran Garberg.

Investera i coworking? - United Spaces genomför nyemission på Pepins

Investerare ser möjligheter när coworking växer 

Mellan 2006 och 2015 fördubblades antal coworking-enheter varje år och tillväxten i antal enheter runt om i världen är fortfarande stark. Fram till 2022 väntas antal enheter växa med 16 % per år enligt prognoser från Emergent Research från december 2017.  

I takt med att sättet att arbeta förändras är det många investerare som ser möjligheter i coworking. Det mest omtalade företaget inom branschen är WeWork, som har lyckats bli den största privata hyresvärden för kontorsfastigheter i London på bara några år. I anslutning till att SoftBank och dess anknutna Visionfund investerade i WeWork under hösten 2017 uppskattades coworking-bolaget ha ett värde om cirka 20 miljarder USD.

I Europa har bland annat uppköpsfonden Blackstone köpt majoriteten av coworking-aktören The Office Group (TOG) och även The Carlyle Group, ett av världens största investmentbolag, har investerat stort inom coworking.

Nu kan du investera i marknaden som växer 16% årligen

Investera i coworking via aktiebaserad crowdfunding

I Sverige kan man nu investera och bli delägare i United Spaces via crowdfundingbolaget Pepins.

”Vi går igenom hundratals bolag varje år och väljer ut några få. United Spaces är ett av de bolag som har passerat vårt nålsöga. Vi ser att marknaden för coworking växer kraftigt. United Spaces har en bra position på marknaden, erfaren ledning och en välrenommerad styrelse”, säger Latif Andersson, ansvarig för emissionen på Pepins. 


Nyhetsbrevet för det nya näringslivet:

Kalendarium

För dig som prenumerant

BLOGG

Följ chefredaktören på klimatresan

Under 2019 utmanar Veckans Affärer sina läsare att minska sina affärsresor med flyg med hälften. Chefredaktör Åsa Uhlin håller koll på hur det går med det och sitt eget mål att flyga mindre på bloggen VA:s klimatresa.