FI återkallar finanshusets tillstånd - kräver avveckling inom 4 månader

Bolaget får inte längre bedriva finansierings- eller värdepappersrörelse.

Finansinspektionen återkallar Remiums tillstånd att driva både finansieringsrörelse och värdepappersrörelse.

Det framgår av ett pressmeddelande från myndigheten, och innebär att Remium ska avveckla all tillståndspliktig verksamhet.

"FI:s utredning visar att Remium har haft allvarliga brister i sin interna styrning och kontroll samt i sin kreditriskhantering. Remium har inte gjort de nedskrivningsprövningar som krävs och därmed inte heller gjort tillräckliga nedskrivningar i sin kreditportfölj. Detta har lett till att Remium har riskerat att inte redovisa en rättvisande bild av sin finansiella ställning", skriver Finansinspektionen.

FI bedömer att det finns "icke kvalificerade ägare" som utövar ett väsentligt inflytande över ledningen i Remium, och agerar som om de vore kvalificerade ägare med kontroll över bolaget.

För att åstadkomma en ordnad avveckling som i största möjliga mån hanterar effekten för bolagets kunder har FI beslutat om en särskild avvecklingsplan som ger bolaget drygt fyra månader att avveckla sin verksamhet.


Nyhetsbrevet för det nya näringslivet:

Kalendarium

För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST

BLOGG

Följ chefredaktören på klimatresan

Under 2019 utmanar Veckans Affärer sina läsare att minska sina affärsresor med flyg med hälften. Chefredaktör Åsa Uhlin håller koll på hur det går med det och sitt eget mål att flyga mindre på bloggen VA:s klimatresa.