Fotograf: Spotify press, Wikimedia

Experterna: 3 skäl till att Spotify ligger sämre till – efter IPO-festen

Börsintroduktionen var en god affär för investerarna, men inte lika gynnsam för företaget, enligt två ekonomiprofessorer.

Den 3 april noterades Spotify på New York-börsen men på ett mycket okonventionellt sätt. Till att börja med saknades all den vanliga uppståndelsen. Vd:n ringde inte i klockan för att öppna handeln, han var inte ens där. Och de journalister som fanns på plats fick prata med varandra, eftersom det inte fanns någon från företaget att intervjua.

Börsintroduktionen var ovanlig även på andra sätt. Först och främst var det en direktnotering, vilket innebär att företaget inte emitterade några nya aktier. I stället noterades de befintliga aktierna direkt på börsen för öppen handel. Detta tillvägagångssätt orsakade viss förvirring i New York, eftersom ingen riktigt visste hur aktien skulle värderas. Ett referenspris på 132 dollar fastställdes, men efter en rörig inledning öppnade aktien på 165,90 vid lunchtid och stängde sedan på 149,01, vilket motsvarar ett företagsvärde på 26,5 miljarder dollar.

Detta var med alla mått mätt en lyckad börsintroduktion: företagets aktiekurs steg över den antagna öppningskursen och efterfrågan var stark, också med tanke på att det handlar om en osäker marknad där andra noteringar under den senaste tiden har varit mindre framgångsrika. Vi ska titta närmare på vilka de största vinnarna och förlorarna är.

OM FÖRFATTARNA

Michael Wade är professor i innovation och strategi, innehavare av Ciscoprofessuren i digital företagsomvandling vid IMD Business School och Arturo Bris är professor i ekonomi vid IMD och chef för IMD World Competitiveness Center.

Spotifys aktieägare, som består av riskkapitalister, musikföretag som Sony BMG, tidiga investerare som kinesiska Tencent och anställda, är klara vinnare. De har fått se sina innehav växa enormt utan att behöva dela vinsten med den vanliga samlingen investeringsbanker och institutionella investerare.

Andra vinnare är företag som överväger att bli publika, men som är osäkra på om den normala tågordningen passar dem. Spotify har visat att en direktnotering kan fungera.

Spotifys användare och kunder kommer också att gynnas. Enligt den upplysningsplikt som gäller på New York-börsen kommer Spotify nu att tvingas offentliggöra resultatrapporter, uppgifter om insidertransaktioner, ersättning till företagsledningen och andra beslut som i slutändan är avgörande för företagets hållbarhet. På så sätt underkastar sig Spotifys ledning marknadsdisciplinen.

Slutligen har småspararna tydligt gynnats av noteringsprocessen. Vid ett vanligt book-building-förfarande fördelas aktierna mellan institutionella investerare, som sedan kan sälja dem på sekundärmarknaden och tjäna pengar på en underprissatt börsintroduktion. Eftersom privata investerare har direkt tillgång till de ursprungligen sålda aktierna är det delvis de som har fått del av vinsten av underprissättningen (omkring 17 dollar per aktie), inte de institutionella investerarna.

LÄS ÄVEN: Efter drömdebuten – Spotify seglar om svenska börsjättar

Men alla var inte vinnare i tisdags:

Investeringsbanker och andra som brukar tjäna på börsintroduktioner utestängdes i stor utsträckning från Spotify-introduktionen (även om företaget använde sig av finansiella rådgivare). Genom att göra en direktnotering slapp Spotify förmodligen betala tiotals miljoner dollar i direkta arvoden och behövde inte rikta särskilda erbjudanden till stora investerare. Spotify visade att det är ett företag med ursprung i det jämställda Norden.

I bankerna på Wall Street, där det redan finns en oro över ICO-erbjudanden, gräsrotsfinansiering och andra sätt att skaffa kapital, råder det säkert också viss nervositet kring Spotifys sätt att bli publikt. Google försökte sig på att ta denna väg 2004 genom att auktionera ut aktier direkt till allmänheten utan några garanter. Det slutade med att företaget fick stryka flagg inför investeringsbankerna och anlitade Goldman Sachs som rådgivare. Spotifys börsintroduktion är början på en ny epok när det gäller emissionsgarantier: nu har marknadsaktörerna direkt tillgång till information om företag som söker finansiering. Några investeringsbanker behövs inte längre.

Och Spotify självt, då?

Om investeringsbankerna var förlorare och de tidiga investerarna vinnare, hur gick det då för företaget? Vi anser att Spotify har en sämre ställning nu än när det var ett privat företag. Börsintroduktionen var en god affär för investerarna, men vi tror inte att den var lika gynnsam för företaget. Det finns tre skäl till detta.

För det första fick företaget inte in något nytt kapital. Till följd av direktnoteringen gick hela förtjänsten till investerarna, medan företaget inte fick någonting. Som jämförelse fick Alibaba in 21 miljarder dollar och Facebook 16 miljarder när de introducerades. Detta innebär att Spotify måste förlita sig på sina befintliga källor till kapital och sin befintliga verksamhet för att finansiera tillväxt. Tyvärr förlorar företaget pengar (det har aldrig gått med vinst), och kommer således att tvingas effektivisera, höja priserna eller bådadera. Utan nytt kapital blir det svårare för företaget att konkurrera. Det kommer också att vara nästan omöjligt för det att göra förvärv, och därmed tvingas det till organisk tillväxt.

När företag börsnoteras utan att skaffa nytt kapital är motivet oftast att skaffa ”förvärvsvaluta”, det vill säga antingen att göra det lättare för potentiella förvärvare att köpa företaget i och med att det är publikt (genom ett uppköpserbjudande) eller göra det möjligt för företaget att börja göra förvärv på sin hemmamarknad – i USA kan ett förvärv där aktier byts mot aktier bara genomföras om förvärvarens aktie är noterad på en amerikansk marknad. Oavsett vilket är Spotifys börsintroduktion ett tecken på en ny tillväxtstrategi som inte är inriktad på organisk tillväxt och innovation, utan på att kombinera företagets plattform och kundunderlag med andra större och mindre företags tillgångar.

För det andra kommer Spotify som nämndes tidigare nu att omfattas av alla de regler och bestämmelser som börsnoterade företag har att rätta sig efter. Företaget måste också ge insyn i sin finansiella ställning och kommer att nagelfaras mycket mer ingående av medierna, analytikerna och investerarna. Ledningen får lägga ned mer tid på att hantera aktieägarna. Detta kommer att göra företaget öppnare, men också mindre flexibelt.

För det tredje har privata företag i allmänhet större tankefrihet på lång sikt. Spotify blir nu mer utsatt för investerarnas kortsiktiga nycker.

Dagen före börsintroduktionen, skrev Spotifys grundare Daniel Ek, en bloggartikel om den. Han noterade att Spotify inte anskaffar kapital och att aktieägarna och medarbetarna fritt har kunnat köpa och sälja aktien i åratal. Därför menade han att börsintroduktionen visserligen skulle innebära att företaget tar plats på en större scen, men inte förändra vad det står för eller hur det agerar.

I och med att Spotify blir ett publikt företag kommer företaget utan tvivel att tvingas förändra sig. Det kommer att bli mindre flexibelt och mer begränsat i sitt sätt att arbeta. Och dessa nya begränsningar tog man på sig utan att i utbyte få in nytt kapital. Direktnoteringen var visserligen ett djärvt drag som höll girigheten på Wall Street stången, men vi är inte övertygade om att den resulterade i någon nettovinst för företaget.

LÄS ÄVEN: Så ska du göra med Spotify-aktien, enligt 7 experter


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST