Fotograf: onatan Olsson/Futurniture, IKEA Press

Nu ställer Ikea om hela affärsmodellen till cirkulärt – ”överlevnadsfråga”

År 2030 ska allt material vara del av ett kretslopp.

I veckan släpptes Svensk Handel-rapporten ”Tillsammans mot 2030 – Handels hållbarhetsarbete intensifieras”. Rapporten visar hur svenska handlare arbetar allt mer hållbart – miljömässigt, socialt och ekonomiskt – pådrivna av medvetna konsumenter.

Målet för branschen i stort är att till år 2030 uppnå alla de 17 mål för hållbarhet som FN satt upp. Ett av dessa mål är cirkularitet – att sluta omloppet av varor och material i ekonomin. Under frukostseminariet på Svensk Handel berättade Ikeas hållbarhetschef Jonas Carlehed om möbeljättens omställning till en cirkulär affärsmodell, ”Cirkulära Ikea”.

”Hållbarhet är en naturlig del i allt vi gör och det är en överlevnadsfråga”, säger Jonas Carlehed.

För att uppnå detta måste Ikea tillsammans med kunderna förlänga livet hos produkter och material genom två grundläggande tillvägagångssätt som blir del av affärsmodellen:

  1. Separerbarhet. Material måste kunna separeras för att kunna återanvändas och bli del av nya produkter.
  2. Reparerbarhet. Produkter måste vara byggda av delar som kan separeras samt ersättas, exempelvis genom modulvaror men även att Ikea säljer lösdelar till stora delar av sitt redan befintliga sortiment.

Den första delen av strategin ligger på leverantörsnivå där Ikea arbetar med att få tag på material som kan återanvändas och få nytt liv.

Ikea uppger att de sedan länge arbetat med den andra delen, reparerbarhet, då de säljer lösdelar till stora delar av sitt befintliga sortiment. Carlehed poängterar dock att kommunikationen till kunderna om dessa erbjudanden måste bli bättre.

För att den nya cirkulära affärsmodellen ska få fullt genomslag krävs även förändrat beteende i kundleden, att i högre grad reparera istället för att köpa nytt.

För framtiden gäller att alla produkter ska vara uppbyggda av delar som kan ersättas, mixas och matchas utifrån kundens behov och smak.

Genom sitt arbete hoppas Ikea att hela affärsmodellen ska vara cirkulär år 2030. Då ska allt material vara del av ett kretslopp.

”Arbetet är redan igång men det kommer att ta tid”, säger Carlehed.

LÄS ÄVEN: Den cirkulära ekonomin ska rädda världen - och tillväxten


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST