ANNONS

I en värld av snabba förändringar – Utbildning om skolans ledning ska stärkas

En satsning kring forskning om förskolechefer pågår sedan en tid, men nu utvecklas också̊ en forskning som har fokus på̊ styrning och ledning av hela skolans organisation. Uppsala universitet utvecklar sin utbildning och forskning kring skolans och förskolans ledning. 

”Samtiden kännetecknas av stora förändringar där våra nuvarande lednings- och styrning strukturer sätts på prov. En rektor som med kort varsel får uppdrag att ordna utbildning för 20 nyanlända elever på sin skola kan inte luta sig mot gamla och invanda regler och ordningar. Dessa förändringar ställer krav på ett nytt ledarskap som kan hantera en framtid som kännetecknas av stor osäkerhet och snabba förändringar”, säger Anders Arnqvist, professor och utbildningschef på Uppsala universitet.

Omfattande utbildningar

I samverkan med flera parter vid Uppsala universitet utvecklar nu rektorsutbildningen forskning där dom avser att studera ledarskap som krävs i en värld av snabba förändringar.

”Avsikten är att inte enbart bedriva forskning utan också att resultaten från forskningen ska kunna integreras i våra utbildningsprogram. Uppsala universitet erbjuder sedan länge omfattande utbildningar för chefer och blivande chefer inom skola och förskola genom rektorsutbildningen och flera kompletterande utbildningar. Nu satsar universitet på att utveckla forskningsprojekt för att studera hur skolledare lär och utvecklar sitt ledarskap under förhållanden som befinner sig i ständiga förändringar, så kallade wicked situations,” säger Anders Arnqvist och fortsätter:

Utökad kunskap om lärande

”Förhoppningen är att vår forskning ska kunna bidra med kunskap om skolledares lärande och hur vi i våra utbildningar ska kunna tillämpa kunskapen. Många skolledare tvingas idag hantera ett flertal situationer där behovet av ny kunskap är påtaglig. Sedan tidigare arbetar Uppsala universitet med forskningsprojekt som studerar villkor för ledarskap i förskolan. Forskningsmässigt är förskolechefer ett nytt kunskapsområde i Norden och det beror på att yrkesrollen är ny och att det skett stora förändringar av ledarskapet i förskolan under de senaste 30 åren”.

”Vår unika kunskap om ledning och styrning i skola och förskola vill vi gärna dela med oss av”, avslutar Anders Arnqvist

Läs mer på www.rut.uu.se


Med vårt NYHETSBREV missar du inget viktigt!

Kalendarium

För dig som prenumerant