Hennes portfölj gör succé – utan ett enda gubbstyrt bolag

Möt framtidsfeministen - som investerar i jämställda bolag. 

Managementkonsulten Sandra Bourbon letade förgäves efter jämställda aktiefonder. Då tog hon saken i egna händer - och kan nu visa upp ett facit som få förvaltarproffs kommer i närheten av.

Utöver heltidsjobbet vill hon uppmuntra andra att investera i jämställda bolag och locka fler kvinnor till börs- och techvärlden.

Att syssla med finans var aldrig en given plan - det var intresset för jämställdhet som satte bollen i rullning. När hon insåg att det inte fanns någon jämställdhetsfond tog hon saken i egna händer och plockade ut aktier som kunde leva upp till hennes kriterier.

Resultatet blev bolaget Framtidsfeministen med en jämställd aktieportfölj vars värde bara ökar och ökar. Arbetet med att sätta ihop portföljen är allt annat än traditionellt.

"Stöd och motstånd intresserar inte mig, jag investerar långsiktigt i bolag jag tror på och gör en fundamental analys."

De jämställda bolagens framgång beror på en stor kombination av olika infallsvinklar som gynnar besluten, menar Sandra Bourbon. 

Bolagen väljs genom fyra olika steg;

Inledningsvis tittar hon på hur jämställda de är. Detta görs utifrån stiftelsen Allbrights så kallade vita lista. Där sållar hon ut de bolag som har minst 40 procent kvinnor i högsta ledningen. 


Ett annat urvalskriterium är att bolagen ska ge utdelning så att man kan få tillbaka och återinvestera pengar.

Sedan analyserar hon hur den framtida efterfrågan kan komma att se ut för att till sist använda historisk data från så långt som tio år tillbaka och se till att bolagen har goda vinstmarginaler.

"Jag har varit lite sugen på nyare jämställda bolag som Collector men känner att jag vill att de ska ha en stabil och längre historik."

Sandra Bourbon hänvisar till statistik som visar att kvinnor, generellt, har mer räntefonder än män. För varje sparad 100-lapp investerar män 29 kr i aktier och kvinnor endast 17 kr.

"Det är inte bra när det kommer till långsikt sparande. I den aspekten tar kvinnor för lite risk. Men när kvinnor väl investerar i aktier är vi däremot mycket bättre på att välja. Männen tar för mycket risker. Kvinnor är också bättre långsiktiga ägare, vilket är bra för bolagen."

När det gäller framtida investeringsspaningar menar Sandra Bourbon  att nytänkande är nyckeln till framgång.

"Jag tror att kvinnor och millennials är lika i sitt investeringssätt - man vill att det man investerar i ska ha mening för en själv. I och med digitaliseringen tror jag att fler nytänkande investeringsalternativ som attraherar kvinnor och millennials kommer lanseras och ta marknadsandelar. Jag tror att de traditionella bankerna behöver våga utveckla nya kompletterande produkter för att möte nya målgrupper. Det kommer hela tiden nya fintechstartups som utmanar finansbranschen."

Sandra Bourbon är helt öppen med innehavet i sin portfölj.

Vill man inte köpa aktier själv kan man välja att månadsspara via autogiro i Aktieinvests sparbox "Framtidsfeministen". Sparboxen innehåller bland annat bolag som NetEnt B, Sweco B och Wihlborgs Fastigheter.