ANNONS

Så snabbar LISA upp digitaliseringen av finansbranschen

För finansbranschen är plattformen LISA en knuff i rätt riktning. Det är en lösning för såväl SME-bolag som stora aktörer som vill erbjuda sina kunder digitala tjänster via en av marknadens modernaste onlineplattformar.

LeanOn är ett svenskt IT-bolag – specialiserad inom finansbranschen – som hjälper sina kunder att digitalisera och effektivisera sin verksamhet. Bolagets produkt LISA är en onlineplattform som används hos värdepappersbolag och banker med höga krav på kundupplevelser, tillgänglighet och säkerhet.

”Den digitala nykundsprocessen är bara en av LISA:s alla smarta funktioner. Den möjliggör att till exempel privatpersoner genom några få knapptryck kan bli kund via bankens sajt och legitimera sig med BankID”, säger Johan Rydh, affärsutvecklare på LeanOn.

Vikten av kundkännedom

I dag dominerar det digitala kundmötet i jämförelse med det fysiska mötet. Förutsättningarna för att legitimera och få relevant kännedom om kunden har därför ändrats. Det innebär också nya utmaningar när rätt tjänster ska matchas mot rätt kund.

”Finansbolagen har interna policys och måste förhålla sig till lagkrav om vilken information som krävs om kunderna och hur de identifieras digitalt. `Know Your Costumer´, är extra viktigt – inte bara för att kunna ge kunden rätt service utan också för att kunna motverka penningtvätt och annan ekonomisk brottslighet”, säger Sarah Gripevall, marknadsansvarig på LeanOn och tillägger:

”Informationen om kunden måste också hållas uppdaterad över tid. Det innebär att banken kontinuerligt behöver fånga upp information om kunden så som till exempel information om kundens skattehemvist. Det måste kunna ske strukturerat med ordning och reda.”

Att systematiskt uppdatera kundinformation är extra aktuellt i och med de nya EU-direktiven med stor inverkan på finansbolagens hantering av kundinformation.

”Det här är LISA som gjort för – att kunna samla in information om kunder i enlighet med de krav regelverken ställer. Allt sker digitalt. Inga papper behöver skickas ut, vilket gör nykundsprocessen enklare och säkrare för alla parter samt att befintliga kunder får ett effektivt sätt att hålla sin kundinformation uppdaterad hos till exempel banken”, säger Johan Rydh.

Färdig produkt kortar ner time-to-market

Genom att använda LISA för att digitalisera komplexa processer kortas time-to-market ner. Plattformen är speciellt anpassad för finansbranschens krav på säkerhet och kan arbeta i symbios med kundens egna system.

”Det digitala samhället rör sig snabbt och som aktör gäller det att hänga med i svängarna. För de som snabbt och enkelt vill implementera ett systemstöd är LISA perfekt. Det är en startklar och väl beprövad plattform som också är skalbar och byggd för att kunna anpassas till flera olika system. Det innebär att man som kund har möjlighet att välja de tjänster som är relevanta för sin verksamhet”, säger Sarah Gripevall och avslutar:

”Tack vare att olika funktioner kan byggas ihop utifrån kundens specifika önskemål fungerar LISA för såväl mindre startups som väletablerade fullservice-banker och andra aktörer inom finansbranschen.”

Läs mer på www.leanon.se 


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST