Här är Nordens 10 hetaste aktier just nu

Veckans Norden topp 10 består av fyra svenska, två norska, tre danska och en finsk aktie.

 
1.  Bakkafrost(BAKKA.OL)
Bakkafrost ligger i en stigande trend, men testar nu taket i trendkanalen. Det kan ge en reaktion ned, medan aktien på sikt indikerar vidare uppgång inom trendkanalen. Har stigit kraftigt efter köpsignal från en dubbelbotten-formation vid brottet upp genom motståndet vid 349. Målkursen vid 390 är nått, men formationen signalerar fortsatt utveckling i samma riktning. Aktien testar stödet vid ca 390 kroner. Det borde ge en reaktion uppåt, medan ett brott nedåt genom 390 kroner utlöser en säljsignal. RSI är överköpt. Detta visar att momentumet i aktien är starkt och att kursen mycket väl kan stiga vidare på kort sikt. Vi bör se en nedgång i RSI-kurvan innan detta används som en säljsignal. Aktien är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt.

 

 
2.  Gaming Innovation Group Inc.(GIG.OL) 
Gaming Innovation Group Inc. ligger i en stigande trend och vidare uppgång innanför den indikeras. Vid reaktioner tillbaka finns ett stöd mot golvet i trendkanalen. Gav köpsignal från en rektangelformation vid brottet upp genom motståndet vid 5.01. Ger signal om vidare uppgång till 6.33 eller mer. Aktien har marginellt brutit ned genom stödet vid ca 5.63 kroner. Etablerat brott indikerar vidare nedgång. RSI-kurvan visar en stigande trend, vilket understödjer den positiva trendbilden. Aktien är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt.

 

 
3.  Millicom International Cellular(MICSDB.ST)
Millicom International Cellular ligger i en stigande trend och vidare uppgång inom den indikeras. Kursen har nu dessutom fallit tillbaka mot golvet i trendkanalen, vilket bör ge en reaktion upp. Har rekylerat tillbaka efter brottet på en rektangelformation. Det är stöd runt 530, vilket öppnar för goda köpmöjligheter. Etablerat brott ned genom stödet kommer emellertid att neutralisera köpsignalen. Aktien närmar sig stödet vid ca 523 kronor, vilket kan ge en reaktion uppåt. Aktien är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt.

 

 
4.  Rockwool International B(ROCKB.CO)
Rockwool International B ligger i en stigande trend och fortsatt positiv utveckling innanför den indikeras. Befinner sig i en rektangelformation mellan stödet på 1580 och motståndet på 1835. Etablerat genombrott på en av dessa nivåer signalerar fortsatt utveckling i samma riktning. Aktien har brutit upp genom motståndet vid ca 1740 kroner. Vidare uppgång är därmed signalerad, och det är nu stöd vid 1740 kroner vid reaktioner tillbaka. Volymbalansen är positiv och stärker aktien på kort sikt. Aktien är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt.

 

 
5.  Sampo Oyj A(SAMPO.HEX)
Sampo Oyj A ligger i en stigande trend och vidare uppgång inom den indikeras. Kursen har nu dessutom fallit tillbaka mot golvet i trendkanalen, vilket bör ge en reaktion upp. Aktien testar stödet vid ca 46.00 euro. Det borde ge en reaktion uppåt, medan ett brott nedåt genom 46.00 euro utlöser en säljsignal. Volymbalansen är negativ och försvagar aktien på kort sikt. Aktien är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt.

 

 
6.  HiQ International(HIQ.ST) 
HiQ International visar en stark utveckling innanför en stigande trendkanal. Fortsatt positiv utveckling indikeras, och det finns stöd ner mot golvet på kanalen. Gav köpsignal från en rektangelformation vid brottet upp genom motståndet vid 65.93. Ger signal om vidare uppgång till 76.72 eller mer. Aktien har stöd vid ca 65.80 kronor. Volymtoppar och volymbottnar motsvaras väl av toppar och bottnar i kursen. Volymbalansen är också positiv, vilket styrker trendbilden. RSI avviker negativt mot kursen, vilket indikerar en risk för en reaktion ned. Aktien är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt.

 

 
7.  Klövern AB Ser. B(KLOVB.ST)
Klövern AB Ser. B har brutit den stigande trenden, vilket i första skedet indikerar svagare stigningstakt. Har rekylerat tillbaka efter brottet på en omvänd huvudskuldra-formation. Det är stöd runt 10.11, vilket öppnar för goda köpmöjligheter. Etablerat brott ned genom stödet kommer emellertid att neutralisera köpsignalen. Aktien närmar sig stödet vid ca 9.90 kronor, vilket kan ge en reaktion uppåt. Volymtoppar och volymbottnar motsvaras väl av toppar och bottnar i kursen. Volymbalansen är också positiv, vilket försvagar trendbrottet. Aktien är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt.

 

 
8.  Bang & Olufsen AS(BO.CO)
Bang & Olufsen AS ligger i en stigande trend och vidare uppgång innanför den indikeras. Vid reaktioner tillbaka finns ett stöd mot golvet i trendkanalen. Aktien har stöd vid ca 137 kroner. Volymtoppar och volymbottnar motsvaras väl av toppar och bottnar i kursen. Det styrker trendbilden. Aktien är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt.

 

 
9.  GN Store Nord(GN.CO) 
GN Store Nord ligger i en stigande trend och vidare uppgång inom den indikeras. Kursen har nu dessutom fallit tillbaka mot golvet i trendkanalen, vilket bör ge en reaktion upp. Glidande medelvärde har också gett köpsignal. Det signalerar isolerat sett fortsatt uppgång, men trögheten i indikatorn gör att man ofta går miste om mycket av uppsidan. Aktien har marginellt brutit ned genom stödet vid ca 210 kroner. Etablerat brott indikerar vidare nedgång. Aktien är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt.

 

 
10.  Coor Service Management Holding AB(COOR.ST) 
Coor Service Management Holding AB ligger i en stigande trend och vidare uppgång innanför den indikeras. Vid reaktioner tillbaka finns ett stöd mot golvet i trendkanalen. Aktien testar stödet vid ca 67.00 kronor, vilket kan ge en reaktion uppåt. Aktien är tekniskt positiv på medellång sikt.


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST