ANNONS

Ny solobligation för gröna investeringar – med 8,75 % i årlig sparränta

Med en väl fungerande och beprövad affärsmodell uppför börsnoterade Soltech Energy Sweden AB (publ), tillsammans med sin kinesiska partner - solenergianläggningar på tak till fastigheter i Kina – landet med världens i särklass största solenergimarknad. 

För att finansiera den snabba expansionen emitterar de båda företagens gemensamma upplåningsbolag Advanced Soltech Sweden AB (publ) en ny grön obligation med ännu bättre villkor än den som med framgång utfärdades för snart två år sedan. Genom nya, banbrytande tekniska framsteg i kombination med lägre priser på solceller och politiska styrmedel, växer solenergins roll på bred front. OECD-ländernas samarbetsorgan International Energy Agency räknar med att solenergi kommer att vara världens största el-energikälla år 2050. 

Runt om i världen sker stora investeringar i solenergi och det land som satsar i särklass mest är Kina. Det tidigare kommunicerade målet att Kina år 2020 ska ha en installerad solenergikapacitet motsvarande 105 gigawatt, överträffades redan förra året då drygt 50 GW installerades. Experter i marknaden bedömer att Kina snarare kommer ha 250 GW installerat 2020. 

Grundorsaken till Kinas enorma satsning är landets väldiga miljöproblem. För att påskynda utbyggnaden använder sig myndigheterna bland annat av generösa subventioner för den elektricitet som produceras av solenergianläggningar och speciellt då för anläggningar som installeras på tak. På denna dynamiska marknad har First North-noterade koncernen Soltech Energy ett omfattande engagemang sedan några år tillbaka. 

Frederic Telander, vd för Soltech Energy.

Högteknologisk partner

Soltech Energy, med drygt14 000 aktieägare, har som inriktning att utveckla och sälja estetiskt tilltalande solcellsanläggningar som utgör en del av en fastighets yttre skal – tak, väggar eller fönster. Företagets lösningar har sålts till flera länder.

På den kinesiska marknaden agerar Soltech Energy inom ramen för bolaget Advanced SolTech Renewable Energy Hangzhou Co. Ltd. (ASRE) som man äger 51 procent av. Resterande 49 procent ägs av Soltech Energys kinesiska partner Advanced Solar Partner Hangzhou (ASP) – ett högteknologiskt företag med unika och patenterade solenergiprodukter. 

ASP ägs av forskarfamiljen Wu och bland delägarna hittar man, förutom personalen, institutionella placerare som exempelvis legendariska Sequoia Capital och Lenovos Legend Capital.

"Vår affärsmodell i Kina går ut på att ASRE finansierar, installerar, äger och löpande underhåller solenergiinstallationer på kunders tak", berättar Frederic Telander, vd för Soltech Energy. 

Han berättar att det gemensamma bolaget ASRE använder sig av partnern ASP:s omfattande nät av återförsäljare som mot provision sköter införsäljning, installation och underhåll av anläggningarna. Detta leder till hög flexibilitet och låga fasta personella kostnader för ASRE.

"Vi började med den här modellen i Kina år 2015 och idag har vi drygt 29 mega-watt uppkopplade till nätet i 27 anläggningar, en orderstock på cirka 20 MW och 10 MW under byggnation. Vårt mål är att år 2021 ha byggt anläggningar motsvarande 605 MW som år 2022 genererar intäkter på omkring en miljard kronor årligen", säger han.

Nytt obligationslån

För att löpande finansiera uppförandet av anläggningarna, exempelvis genom utfärdande av obligationer, har Soltech och ASP bildat bolaget Advanced Soltech Sweden AB (ASAB).

År 2016 genomförde ASAB en obligationsutgivning till allmänheten som tecknades av cirka 1240 personer. Obligationen handlas på First North Bond Market i Stockholm och ränta har sedan utgivningen betalats ut regelbundet två gånger per år. 

Nu är det dags för utgivandet av ett nytt obligationslån som ska säkerställa finansieringen av de befintliga avtalen och för uppförande av solenergiinstallationer i Kina under 2018.

"Vi behöver nu mer kapital till färdiga order och fortsatt expansion under 2018. Som en anpassning till rådande marknad, obligationens längre löptid och ett högre ränteläge erbjuder vi nu 8,75 procent i årlig ränta jämfört med 6,5 procent årligen på den tidigare obligationen", avslutar Frederic Telander.

Erbjudandet i sammandrag

Nominellt belopp: 5 000 SEK per obligation.

Lägsta belopp att teckna: fyra (4) obligationer. Därefter i poster om en (1) obligation.

Ränta: årligen 8,75 % med två utbetalningar per år.

Utgivningsdag: 1 mars 2018.

Teckningsperiod: 5 – 20 februari 2018.

Lånebelopp: 150 MSEK, övertilldelningsrätt om ytterligare 150 MSEK.

Återbetalningsdag: 28 februari, 2023.

Första handelsdag, förutsatt godkänd
ansökan:
15 mars, 2018.

Prospekt och mer info: advancedsoltech.com


Nyhetsbrevet för det nya näringslivet:

För dig som prenumerant

BLOGG

Följ chefredaktören på klimatresan

Under 2019 utmanar Veckans Affärer sina läsare att minska sina affärsresor med flyg med hälften. Chefredaktör Åsa Uhlin håller koll på hur det går med det och sitt eget mål att flyga mindre på bloggen VA:s klimatresa.