Fotograf: Barabild

Forskaren: "Psykiskt sjuka tänker utanför boxen på riktigt"

Om personer med psykisk ohälsa ges större möjlighet att integreras i samhället skulle vi se fler innovationer, menar Simon Kyaga, överläkare i psykiatri.

”Vi pratar om behovet att tänka utanför boxen, men i själva verket är det i väldigt liten utsträckning vi kan förmå oss till det. Vissa personer med psykisk sjukdom har däremot en speciell förmåga att se saker på ett annat sätt. De har en oförmåga att tänka innanför boxen men en förmåga att tänka utanför”, säger Simon Kyaga, överläkare i psykiatri vid Karolinska universitetssjukhuset och forskare vid Karolinska institutet. Tillsammans med några forskarkollegor har han genomfört världens största studie på sambandet mellan kreativitet och psykisk sjukdom.

”Vi har sett ett vetenskapligt stöd för ett samband. Om personer med psykisk ohälsa, vilka idag står för mellan 25 och 30 procent av Sveriges befolkning, ges större möjlighet att integreras i samhället borde det rimligen betyda större kreativitet och fler innovationer.”

Det var under sina många år som praktiserande psykiatriker Simon Kyaga började intressera sig för den outforskade kreativiteten hos personer med psykiska sjukdomar.

Simon Kyagas 5 råd till företagen

Skapa en medvetenhet, granska dina värderingar.

Ta tid att lyssna och ta er förbi en annorlunda utgångspunkt.

Skapa förutsättningar för återhämtning.

Fokusera mer på individens kreativa förmåga än på gruppens.

Anpassa rekryteringsprocesserna – gör dem mer verklighetsnära.

”Jag kommer ihåg en patient som var oerhört deprimerad, det kändes redan när han klev in i mitt redan rätt trista mottagningsrum. Det var vinter och snö utanför men känslan i rummet var mörk och deprimerad. Nästa gång vi sågs hade han sin fru i sällskap. Hon berättade att han firat sin 40-års dag samma sommar på en skärgårdsö med en jättefest och att han lyckats övertyga en stridspilot att flyga över ön som en hyllning. Kontrasten blev en stark insikt för mig.”

Även om alla är intresserade av kreativitet anser många företag att det blir för besvärligt att hantera för mycket olikheter. Därför är det viktigt att sätta sig ned och fundera på vad man egentligen vill uppnå och vilka värderingar man har som företagare, menar Simon Kyaga.

”Det första steget är medvetenheten. Att kunna bejaka oförmågan att tänka innanför. Vi föredrar att umgås med människor som tänker likadant som vi själva. Det är en utmaning att umgås med människor som tänker annorlunda. Men drivkraften att göra det är att det lönar sig, även ur ett ekonomiskt perspektiv.”

LÄS ÄVEN: "Många med psykisk ohälsa har avundsvärda förmågor"

Toleransen innebär också att vi tar oss tid att lyssna.

”Jag har träffat personer som tror att jorden är en pizza, men om man sätter sig ned och lyssnar på vad de har att säga inser man att de bara har en annorlunda utgångspunkt. Bakom den finns en massa spännande insikter.”

Det är också viktigt för företagen att skapa förutsättningar för att anställda med psykiska sjukdomar får möjlighet till återhämtning.

”Personer med psykiska sjukdomar, inte minst bipolär sjukdom och adhd, pushar sig hårt i perioder med en energi och en drivkraft som är utöver det vanliga. Det gör dem mer sköra och sårbara. För att minska deras lidande är det oerhört viktigt att skapa förutsättningar för återhämtning.”

För personer med bipolär sjukdom finns också en risk när det gäller så kallad ”reward sensitivity”. ”När vi kämpar för något och lyckas då mår vi bra. Vi sätter oss i soffan, lägger fötterna på bordet och softar. Vi har länge trott att personer med bipolär sjukdom får en starkare tillfredställelse, men det verkar inte vara så. Däremot verkar längden på den tillfredsställelse de känner vara kortare. Det gör att de snabbare tar sig upp i sadeln igen.”

Samhället och företagen har stora krav på social interaktion och det är i mötet med personer med olika perspektiv vi ofta förväntar oss kreativitet och innovation. Av samma anledning har personer med svårigheter att ingå i sociala sammanhang fått stå åt sidan. Men Simon Kyaga har en annan uppfattning.

”En grupp består av individer som kanske inte kan bli så mycket mer kreativa i grupp än vad de är var och en för sig. Möjligen kan de generera fler idéer, vilket ökar sannolikheten för att någon av dem blir en framgång. Men personer som gillar att umgås är också omedvetet försiktiga med att komma med utmanande idéer. De lyssnar och är receptiva och tenderar att lägga mer tid på andra saker än att förkovra och fördjupa sig i exempelvis naturvetenskap och programmering.”

Men hur hittar företagen den här typen av individer?

”Rent praktiskt är det inte så svårt eftersom mellan 25 till 30 procent av befolkningen har någon form av psykisk sjukdom. Problemet ligger i att behålla dem. Däremot kanske företagen bör anpassa sina rekryteringsprocesser för att fånga upp den här typen av individer, göra dem mindre automatiserade och mer verklighetsnära.”

LÄS ÄVEN: Videointervju: "Många med psykisk ohälsa har avundsvärda förmågor"

Den här artikeln har tidigare publicerats på Veckans Affärers premiumsajt VA Insights. Inte prenumerant? Det fixar du här!


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST