ANNONS

Blixtsnabb förändring: Det här krävs för att hänga med i den digitala utvecklingen

Under många år har Sverige legat i framkant inom flera områden, inte minst inom digitaliseringen. Men precis som inom så många andra områden går utvecklingen väldigt snabbt framåt och då gäller det att hänga med. Sigma IT Consultings vd Lars Kry vet vad som krävs.

Det är nog få som tvivlar på att Sverige är framstående, för att inte säga ledande, inom IT och digitalisering. Flera fantastiska och numera världskända företag, en hög generell digitaliseringsfaktor tillsammans med ett över lag välfungerande samhälle är tydliga indikationer på att så är fallet. Samtidigt som det är av naturliga skäl som detta ger oss oanade framtidsutsikter så måste vi också se upp så att vi inte missar det berömda tåget. Lars Kry, vd på Sigma IT Consulting, som jobbar med att förverkliga och iscensätta digitaliseringens möjligheter, tror att vi står vid ett avgörande vägskäl och att det är hög tid att välja den framtida färdvägen. 

”Det viktigaste är att vi sätter en tydlig agenda för framtiden, att vi bestämmer oss hur vi ska ta oss framåt – vad vi faktiskt vill bli. Ska vi satsa fullt ut på digitaliseringen med allt vad det innebär eller ska vi låta bli? Och även om svaret på den frågan borde vara ganska självklar, speglar inte riktigt utvecklingen i Sverige att så är fallet”, säger Lars Kry. 

Samspel är nyckeln

Kan detta då innebära att Sverige inte redan befäst sin position som den framstående IT-nationen? Kommer Sverige inte alltid vara en av de ledande aktörerna på den globala scenen vad det gäller IT, digitalisering, AI (artificiell intelligens) samt automation?

  Lars Kry, vd på Sigma IT
  Consulting.

”Vi står inför en rad utmaningar som vi måste identifiera och agera på. Det viktigaste är som sagt att vi fastställer vår önskade framtida position och sedan arbetar utifrån det”, förklarar Lars Kry.

Det gäller att skyndsamt förvandla utmaningarna till möjligheter och då behöver samverkan mellan samhället, akademin och näringslivet bli än bättre och mer effektivt.

”I dag finns ett stort behov av IT-resurser. Vi måste helt enkelt öka intresset för vår bransch, få unga personer att inse att det är en spännande bransch. Vi vill också locka betydligt fler kvinnor och vi måste se till att lösa arbetskraftsinvandringen som just nu inte fungerar särskilt väl”, säger Lars Kry.

För att kunna åtgärda de problem som finns kan, enligt Lars Kry, en åtgärd vara att fokusera på kodning och programmering tidigt i undervisningen i skolan, redan vid 9-12 års ålder. Precis som svenska eller matematik borde programmering vara ett specifikt ämne, då det i dagsläget finns med i läroplanen men inte som självständigt ämne och på så sätt blir en naturlig del i undervisningen.

Omvälvande utveckling väntar

Lösningarna finns därmed inom räckhåll, men åtgärder behövs nu. En färsk rapport indikerar att vi inom fem år kan stå inför det faktum att vi saknar närmare 70 000 personer med den relevanta kunskap och utbildning som behövs. En spännande och på många sätt omvälvande utveckling väntar oss och då blir strategiskt planeringsarbete och samverkan helt avgörande. Sverige bör även framöver vara med och leda utvecklingen – inte bara titta på. 

”Digitaliseringen påverkar vårt framtida välstånd – titta bara på vårdsektorn. En digitalisering inom vården skapar inte bara enorma hälsoeffekter utan bidrar framförallt till ökad livskvalitet då betydligt fler personer kan göra egna val som till exempel att bo på landsbygden, då mycket av vården kan skötas digitalt och det bidrar till ett levande samhälle. Folk slipper pendla 20 mil för ett rutinbesök på en vårdcentral”, avslutar Lars Kry.

Läs mer om Sigma IT Consulting här: sigmaitconsulting.se


Nyhetsbrevet för det nya näringslivet:

För dig som prenumerant

BLOGG

Följ chefredaktören på klimatresan

Under 2019 utmanar Veckans Affärer sina läsare att minska sina affärsresor med flyg med hälften. Chefredaktör Åsa Uhlin håller koll på hur det går med det och sitt eget mål att flyga mindre på bloggen VA:s klimatresa.