Här är Nordens 10 hetaste aktier just nu

Veckans topp 10 består av fyra svenska, en norsk, tre danska och två finska aktier.

1.  SKF B(SKFB.ST)
SKF B ligger i en stigande trend och fortsatt uppgång innanför den indikeras. Gav köpsignal från en rektangelformation vid brottet upp genom motståndet vid 191. Ger signal om vidare uppgång till 202 eller mer. Aktien har brutit upp genom motståndet vid ca 195 kronor och vidare uppgång är därmed signalerad. Volymtoppar och volymbottnar motsvaras väl av toppar och bottnar i kursen. Volymbalansen är också positiv, vilket styrker trendbilden. RSI är överköpt. Detta visar att momentumet i aktien är starkt och att kursen mycket väl kan stiga vidare på kort sikt. Vi bör se en nedgång i RSI-kurvan innan detta anses försvaga aktien. RSI-kurvan visar en stigande trend, vilket understödjer den positiva trendbilden. Aktien är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt.

 

 
2.  TDC A/S(TDC.CO) 
TDC A/S ligger i en stigande trend och vidare uppgång innanför den indikeras. Vid reaktioner tillbaka finns ett stöd mot golvet i trendkanalen. Gav köpsignal från en rektangelformation vid brottet upp genom motståndet vid 39.41. Ger signal om vidare uppgång till 42.93 eller mer. Aktien har brutit upp genom motståndet vid ca 39.20 kroner och vidare uppgång är därmed signalerad. Volymtoppar och volymbottnar motsvaras väl av toppar och bottnar i kursen. Det styrker trendbilden. RSI-kurvan visar en stigande trend, vilket understödjer den positiva trendbilden. Aktien är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt.

 

 
3.  Hansa Medical AB(HMED.ST)
Hansa Medical AB har fallit tillbaka mot golvet i en stigande trendkanal. Vidare uppgång indikeras och dagens kursnivå kan vara en god ingångskurs. Gav också köpsignal från en omvänd huvudskuldra-formation vid brottet upp genom motståndet vid 223. Ger signal om vidare uppgång till 294 eller mer. Aktien närmar sig stödet vid ca 240 kronor, vilket kan ge en reaktion uppåt. Volymtoppar och volymbottnar motsvaras väl av toppar och bottnar i kursen. Det styrker trendbilden. Aktien är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt.

 

 
4.  Stora Enso Oyj R(STERV.HEX)
Stora Enso Oyj R ligger i en stigande trend och fortsatt positiv utveckling innanför den indikeras. Gav också köpsignal från en omvänd huvudskuldra-formation vid brottet upp genom motståndet vid 13.48. Ger signal om vidare uppgång till 14.37 eller mer. Aktien har brutit upp genom motståndet vid ca 13.70 euro och vidare uppgång är därmed signalerad. Positiv volymbalans stärker aktien på kort sikt. RSI är överköpt. Detta visar att momentumet i aktien är starkt och att kursen mycket väl kan stiga vidare på kort sikt. Vi bör se en nedgång i RSI-kurvan innan detta används som en säljsignal. Aktien är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt.

 

 
5.  UPM-Kymmene(UPM.HEX) 
UPM-Kymmene ligger i en stigande trend och fortsatt uppgång innanför den indikeras. Gav också köpsignal från en omvänd huvudskuldra-formation vid brottet upp genom motståndet vid 26.80. Ger signal om vidare uppgång till 28.35 eller mer. Aktien har brutit upp genom motståndet vid ca 26.40 euro och vidare uppgång är därmed signalerad. Volymtoppar motsvaras av kursbottnar och volymbottnar motsvaras av kurstoppar. Det försvagar den stigande trenden och kan vara en signal om ett kommande trendbrott. RSI-kurvan visar en stigande trend, vilket understödjer den positiva trendbilden. Aktien är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt.

 

 
6.  Industrivärden C(INDUC.ST)
Industrivärden C ligger i en stigande trend och vidare uppgång inom den indikeras. Kursen har nu dessutom fallit tillbaka mot golvet i trendkanalen, vilket bör ge en reaktion upp. Glidande medelvärde har också gett köpsignal. Det signalerar isolerat sett fortsatt uppgång, men trögheten i indikatorn gör att man ofta går miste om mycket av uppsidan. Aktien testar stödet vid ca 213 kronor, vilket kan ge en reaktion uppåt. RSI är överköpt. Detta visar att momentumet i aktien är starkt och att kursen mycket väl kan stiga vidare på kort sikt. Vi bör se en nedgång i RSI-kurvan innan detta anses försvaga aktien. Aktien är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt.

 

 
7.  Storebrand ASA(STB.OL)
Storebrand ASA ligger i en stigande trend och vidare uppgång innanför den indikeras. Vid reaktioner tillbaka finns ett stöd mot golvet i trendkanalen. Aktien har brutit upp genom motståndet vid ca 66.50 kroner och vidare uppgång är därmed signalerad. Positiv volymbalans stärker aktien på kort sikt. RSI är överköpt. Detta visar att momentumet i aktien är starkt och att kursen mycket väl kan stiga vidare på kort sikt. Vi bör se en nedgång i RSI-kurvan innan detta används som en säljsignal. Aktien är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt.

 

 
8.  Ambu B(AMBUB.CO) 
Ambu B ligger i en stigande trend och vidare uppgång innanför den indikeras. Vid reaktioner tillbaka finns ett stöd mot golvet i trendkanalen. Aktien har brutit upp genom motståndet vid ca 117 kroner och vidare uppgång är därmed signalerad. Positiv volymbalans stärker aktien på kort sikt. Aktien är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt.

 

 
9.  Topdanmark(TOP.CO)
Topdanmark har brutit den stigande trenden, vilket i första skedet indikerar svagare stigningstakt. Gav köpsignal från en rektangelformation vid brottet upp genom motståndet vid 275. Ger signal om vidare uppgång till 287 eller mer. Aktien har brutit upp genom motståndet vid ca 272 kroner. Vidare uppgång är därmed signalerad, och det är nu stöd vid 272 kroner vid reaktioner tillbaka. Aktien är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt.

 

 
10.  Sandvik(SAND.ST) 
Sandvik visar en stark utveckling innanför en stigande trendkanal. Fortsatt positiv utveckling indikeras, och det finns stöd ner mot golvet på kanalen. Aktien har marginellt brutit upp genom motståndet vid ca 154 kronor. Etablerat brott kommer att indikera vidare uppgång. RSI är överköpt. Detta visar att momentumet i aktien är starkt och att kursen mycket väl kan stiga vidare på kort sikt. Vi bör se en nedgång i RSI-kurvan innan detta används som en säljsignal. RSI-kurvan visar en stigande trend, vilket understödjer den positiva trendbilden. Aktien är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt.


Nyhetsbrevet för det nya näringslivet:

Kalendarium

För dig som prenumerant

BLOGG

Följ chefredaktören på klimatresan

Under 2019 utmanar Veckans Affärer sina läsare att minska sina affärsresor med flyg med hälften. Chefredaktör Åsa Uhlin håller koll på hur det går med det och sitt eget mål att flyga mindre på bloggen VA:s klimatresa.