Här är 7 enkla knep som hjälper dig hålla nyårslöftet

Denna metod ska hjälpa dig uppnå dina mål. 

Nyårslöften blir lätt mycket snack och lite verkstad. Tanken om att bli en ny människa efter nyår har nog slagit de flesta, men mål kan inte kan uppnås genom att drömma om dem. Det menar författaren R.L. Adams i Entrepreneur.


Här är de 7 stegen i en hjälpsam metod som kallas "SMARTER", enligt Entrepreneur:


1. Ha ett (S)pecifikt mål
Det första steget är att vara väldigt specifik med din målsättning. När målet är konkret och uttalat ökar chansen för att det blir verklighet.

2. Se till att målet är (M)eningsfullt
Om ditt mål är meningsfullt finner du enklare motivationen att uppnå det.
"Skriv ner varför ditt mål är meningsfullt för dig. Gör ett djupdyk. Det måste ha en djugående mening; annars kommer du inte att göra de uppoffringar som krävs" skriver Entrepreneur.

3. Målet ska vara utförbart - "(A)chievable"
Att ha höga målsättningar är bra, men de ska även vara utförbara. Bryt ner din dröm istället ner i mindre delar och gör en detaljerad och tidsbunden plan - som måste följas.

4. Målet måste vara (R)elevant
Ha ett mål som speglar dina värderingar och är relevant för just dig.
"Om du innerst inne tycker att rika människor är oärliga, då kan det bli svårt för dig att uppfylla ett mål som gäller stora mängder pengar."

5. Målet måste vara (T)idsbundet
Nyckel till framgång är att ha disciplinen att hålla dig till en förutbestämd tidsram. Ett sätt att uppfylla det är att ha delmål – det ökar motivationen.

6. (E)valuera dina framsteg
Utvärdera dina egna framsteg. Det ger dig en överblick, och möjligheten att justera din insats.

7. (R)evidera din metod för att nå målet
Allt behöver inte vara skrivet i sten, justera istället din insats efter omständigheterna. Om du hamnar efter din ursprungliga plan är det bara att se till att du ökar takten för att komma ikapp.


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST