88. Hans-Kristian Rausing

2,6 miljarder kronor

Ålder: 54
Bor: London
Bolag:
 Tetra Laval

Sigrid har i år gett ut den kritikerrosade boken ”Mayhem” om hur missbruket bröt ned hennes bror Hans-Kristian och hela familjen.


Nyhetsbrevet för det nya näringslivet:

Kalendarium

För dig som prenumerant

BLOGG

Följ chefredaktören på klimatresan

Under 2019 utmanar Veckans Affärer sina läsare att minska sina affärsresor med flyg med hälften. Chefredaktör Åsa Uhlin håller koll på hur det går med det och sitt eget mål att flyga mindre på bloggen VA:s klimatresa.